Потписивање уговора о сарадњи

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О САРАДЊИ - Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду и Средња машинска школа Нови Сад

Декан Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду проф. др Драган Солеша и директор Средње машинске школе из Новог Сада Милош Мазалица у понедељак 06.04.2015. године, у свечаној сали Факултета, потписали су Уговор о сарадњи.


Овим Уговором предвиђа се међусобна сарадња на пољу успостављања вертикалне повезаности у погледу школовања стручњака у области пословне економије, међународне економије и економске дипломатије, инжењерског менаџмента у агробизнису, екологије и информатике; заједничког рада на дефинисању и унапређивању стручних профила у области пословне економије, међународне економије и економске дипломатије, инжењерског менаџмента у агробизнису, екологије и информатике; као и унапређења наставе у обе образовне институције путем организовања међусобно усклађених и надовезујућих теоретских и практичних наставних целина. Ови Уговором се дефинише и организовање наставе коришћенем на оптималан начин расположивих ресурса у погледу наставног кадра путем гостујућих предавања и демонстрацијама стручних вештина, учионичког, лабораторијског и радионичког простора и опреме; као и заједничким учешћем на пројектима који се финансирају од стране државних или међународних институција. Такође, овим Уговором се дефинише и заједничко организовање учешћа на манифестацијама просветног, иновативног и популарног карактера; сарадња у размени стручне литературе (књига, часописа, зборника радова и др.); сарадња у издавачкој делатности; сарадња у пружању стручних услуга трећим лицима. На крају, Уговор се дефинише и сарадња у свим осталим областима у којима се пронађе заједнички интерес.
Потписивањем овог Уговора, како је истакао и господин Мазалица, по први пут је Средња машинска школа из Новог Сада потписала Уговор о сарадњи са једним приватним факултетом. Како су запослени средње машинске школе, на челу са директором, похађали и са успехом завршили Програм сталног стручног усавршавања наставника средњих школа под називом Моодле сервис за е-учење, а који је акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, руководилац курса проф. др Драган Солеша је показао је да је ФИМЕК потпуно равноправан на свим пољима са другим факултетима. Ово је свакако истакао и господин Мазалица, а што је имало пресудну улогу у иницирању продубљивања сарадње на свим пољима.