Индустријски механичар

Уписује: 15 ученика

По завршетку трогодишњег школовања индустријски механичар имаће знања и вештине да:

  • Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина
  • Прати рад индустријских машина
  • Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина

Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, један дан недељно.


 

У другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији која сарађује са школом.

После завршеног школовања, лако се долази до посла, јер је потражња тржишта рада за овим образовним профилом веома велика.

Распоред предмета:

IM I  godina

IM II  godina

IM III  godina