Машински техничар за компјутерско конструисање

Овај смер спада у савремена занимања машинске струке

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за техничарима машинске струке који се оспособљавају за: