МЛАДИ ЗАВАРИВАЧ 2019

XXVI РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ЗА АУТОМЕХАНИЧАРЕ, БРАВАРЕ И ОПЕРАТЕРЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ И IV РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ЗА ЗАВАРИВАЧЕ „МЛАДИ ЗАВАРИВАЧ 2019“