19. децембра, 2018

Јавна набавка 06 2018

ЈАВНА НАБАВКА 06 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛЕ  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ ПОДОПОЛАГАЧКИ, ЛИМАРСКО И СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ЈНМВ бр. 6/2018

Позив за јавну набавку можете преузети овде   JN 6 2018 POZIV Tekuce Popravke

Конкурсну документацију можете преузети овде JN 6 2018 Konkursna dokumentacija

или као документ овде JN 6 2018 Konkursna dokumentacija

09.10.2018. г.

НОВО! ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлуку о додели уговора можете преузети овдe JN 6 2018 Oobavestenje o dodeli ugovora

16.10.2018. г.

НОВО! ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде JN 6 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU