21. августа, 2020

Јавна Набавка 04 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Услуге осигурања

ЈНМВ бр. 4/2020

Позив за јавну набавку: JN 04 2020 Poziv Usluge osiguranja

Конкурсну документацију можете преузети овде: JN 04 2020 KONKURSNA DOKUNMETACIJA Usluge osiguranja.

или као документ овде: JN 04 2020 KONKURSNA DOKUNMETACIJA Usluge osiguranja.

НОВО 07.09.2020.g.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде JN 04 2020 Odluka o dodeli ugovora

18.09.2020.g.

НОВО! ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
Обавештење о закључењу уговора можете преузети овдeJN 04 2020 Obavestenje o zakljucenom ugovoru Osiguranje