22. марта, 2021

УПИС 2021

У школској 2021/2022. години, обезбедили смо за Вас, наше будуће ученике, атрактивне трогодишње и четворогодишње смерове. У сарадњи са градским структурама и привредним субјектима у граду (преко 50 фирми, са којима смо успоставили сарадњу), обезбедили смо анализом тржишта смерове за које постоје реалне потребе на тржишту рада.

Средња машинска школа је препознатљива је по увођењу савремених образовних профила.

Школа располаже са 46 специјално опремљених учионица и кабинета, са великим бројем рачунара, штампача, пројектора, скенера, компјутерски управљаних машина. Практична настава се одвија у савремено опремљеним школским радионицама, и по новом систему дуалног образовања, по фирмама у граду.

Основна делатност Средње машинске школе јесте оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала за потребе привреде, као и за даље академско школовање. У нашој школи настава се одвија у једној смени. Школа је отворена, интерактивна и место где ученици радо долазе.

Ми смо државна школа, и школовање је потпуно бесплатно за грађане републике Србије.

Дођите на упис!

У понуди су:

Трогодишње образовање

Смер/Бр. ученика

1. Аутолимар*………………………………………………………………………………………15 

2. Инсталатер*…………………………………………………………………………………….15

3. Индустријски механичар (дуално) НОВО!** ………………………………….20

4. Бравар – Заваривач (дуално образовање)**…………………………………40

5.  Оператер машинске обраде………………………………………..20+10 дуално

6. Аутомеханичар (са елементима дуалног образовања)……………….30

Четворогодишње образовање

Смер/Бр. ученика

1. Техничар за компјутерско управљање (CNC)машина………………..30

2. Машински техничар моторних возила…………………………………………30

3. Машински техничар за компјутерско конструисање …………………30

4. Техничар за роботику……………………………………………………………………30

5. Техничар грејања и климатизације НОВО!…………………………………30

*Напомена: Образовни профили Инсталатер и Аутолимар чине комбиновано одељење, због плана и програма по којем се деле у групе до 10 ученика, неопходан нам је овакав тип комбинације броја ученика.

**Напомена: Образовни профили  Бравар – Заваривач и Индрустријски механичар чине комбиновано одељење, због плана и програма по којем се деле у групе до 10 ученика, неопходан нам је овакав тип комбинације броја ученика.