УПИС 2020

СЕПТЕМБАР

1.9.   Пријем и упис ученика у школској 2020/2021. години од  8 сати по посебном распореду (ЧОС држи одељењски старешина), наставља се настава по распореду часова.

 

Упис је 09.07.2020. -10.07.2020.г. од 8-15 часова у СМШ НС Документа потребна за упис:

  1. Попуњена пријава за упис (добија се у СМШ)
  2. Сведочанство о завршеној основној школи
  3. Уверење о положеном завршном испиту
  4. Лекарско уверење (може и накнадно)
  5. Упалата донације школи за побољшање стандарда ученика

У школској 2020/2021. години, обезбедили смо за Вас, наше будуће ученике, атрактивне трогодишње и четворогодишње смерове. У сарадњи са градским структурама и привредним субјектима у граду (преко 50 фирми, са којима смо успоставили сарадњу), обезбедили смо анализом тржишта смерове за које постоје реалне потребе на тржишту рада.

Средња машинска школа је препознатљива је по увођењу савремених образовних профила.

Школа располаже са 46 специјално опремљених учионица и кабинета, са великим бројем рачунара, штампача, пројектора, скенера, компјутерски управљаних машина. Практична настава се одвија у савремено опремљеним школским радионицама, и по новом систему дуалног образовања, по фирмама у граду (погледајте линк овде) .

Основна делатност Средње машинске школе јесте оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала за потребе привреде, као и за даље академско школовање. У нашој школи настава се одвија у једној смени. Школа је отворена, интерактивна и место где ученици радо долазе.

Ми смо државна школа, и школовање је потпуно бесплатно за грађане републике Србије.

Ове године имамо нови образовни профил у понуди, ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР. Ово је дефицитарно занимање, изузетно тражено на тржишту рада.

Такође, проширујемо упис на смеру Бравар -заваривач, због изузетне потражње за радницима овог профила.

Дођите на упис!

Ново:

Календар активности око уписа 2020.г.

У понуди су:

Трогодишње образовање

Бр. ученика

1. Аутомеханичар (са елементима дуалног образовања)……………………………………30

2. Инсталатер………………………………….………………………………………………………………..…..15

3. Бравар – Заваривач (са елементима дуалног образовања)….дуално….…….…30+15

4. Оператер машинске обраде……………………….………………………………дуално.…..…..30

5. Аутолимар………………………………………………….………..……………………………….…………..15

НОВО!

6- Индустријски механичар……………………………………………….дуално…………………15

Четворогодишње образовање

Бр. ученика

1. Техничар за компјутерско управљање (CNC)машина…………..………….30

2. Машински техничар моторних возила……………………………………….……30

3. Машински техничар за компјутерско конструисање ……………………..30

4. Техничар за роботику……………………….……………………………………………..30