8. маја, 2017

Тим за самовредновање

Школска 2019/2020.г.

Тим за самовредновање у школској  2019/2020. години чине:

  1. Владимир Гавранић – директор школе
  2. Љиљана Јарић – школски психолог
  3. Зорана Баклаић – школски педагог
  4. Сања Гагић – наставница стручних предмета
  5. Јасмина Гавранић- наставница енглеског језика
  6. Ружица Грбић – наставница историје
  7. Сања Бабић – председник ученичког парламента
  8. Сања Божић Мијаиловић – председница школског одбора
  9. Представник савета родитеља