8. маја, 2017

Тим за промоцију школе

Школска 2019/2020.г.

Тим за промоцију школе:

1. Владимир Гавранић, директор школе

2. Владимир Пузић, помоћник директора

3. Љиљана Јарић, психолог школе

4. Зорана Баклаић, педагог школе

5. Вучковић Раде, професор стручних предмета

6. Весна Живковић, професор стручних предмета

7. Каја Маричић, професор математике

8. Рајка Тепавац, професор стручних предмета

9. Александар Јанков, наставник практичне наставе

10. Душана Ђорђевић, професор хемије

11. Јасмина Гавранић, професор енглеског језика

12. Зоран Граховац, професор стручних предмета

13. Илија Калаба, наставник практичне наставе

14. Ивана Влајков, професор стручних предмета

15. Зоран Растовић, професор стручних предмета

16. Зоран Костић, професор стручних предмета

17. Татјана Тамаш, професор математике

18. Веселка Цекић, професор географије

19. Бранко Шипка, професор стручних предмета

20. Станко Мандић, професор физике

21. Јелена Поповић, професор енглеског језика

22. Ратко Ковачевић, наставник практичне наставе