8. маја, 2017

Тим за инклузивно образовање

Школска 2019/2020.г.

Стручни тим за инклузивно образовање чине:

  1. Љиљана Јарић, психолог школе
  2. Зорана Баклаић, педагог школе
  3. Снежана Золотић, педагог, професор грађанског васпитања
  4. Илија Калаба, наставник практичне наставе
  5. Александра Ђукић, професор стручних предмета
  6. Гордана Петровић, професор стручних предмета
  7. Еуђенија Тркуља, професор општеобразовних предмета.