3. маја, 2017

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.