8. маја, 2017

Стручни тим за каријерно вођење и саветовање

Школска 2019/2020.г.

Стручни тим за за каријерно вођење и саветовање чине:

 1. Владимир Гавранић – директор школе
 2. Љиљана Јарић – психолог школе
 3. Владимир Пузић – професор стручних предмета
 4. Ненад Станојевић – професор стручних предмета
 5. Ивана Влајков – професор стручних предмета, координатор
 6. Илинка Обрадов – професор математике
 7. Наталија Табаковић – професор стручних предмета
 8. Славо Радојчић – професор стручних предмета
 9. Срђан Јаковљев – заменик начелнице Школске управе града Новог Сада
 10. Александра Лукић – машински инжењер из фирме „Енергоглобал“
 11. Зоран Пекез – менаџер из Војводина МЕТАЛ КЛАСТЕР-а, Темерин

У току школске 2019/20. године Тим за каријерно вођење и саветовање (КВиС) планира следеће активности:

 1. праћење индивидуалне склоности ученика кроз редовну наставу, секције и на седницама одељенских већа
 2. прибављање информација о потребама на тржишту рада и пласирање их ученицима у сарадњи са НСЗ
 3. оглашавање промоција факултета и високих школа путем инфо табле
 4. тестирање заинтересованих ученике о професионалним опредељењима и саветодавни разговори након тога
 5. реализација пројеката са ОПЕНС 2019 – два пројекта
 6. реализација пројекта „Лица од жица“ са Музејом Војводине у склопу манифестације Ноћ музеја 2020. године
 7. реализација другог дела пројекта „Театар сенки“ – Марионете
 8. реализација другог дела пројекта „Многоруки“
 9. реализација пројекта са Српским народним позориштем
 10. организација стручних екскурзија (посета Музеју трактора) и посета ФТН-у
 11. праћење актуелних дешавања у граду усмеравање ученика да узму активно учешће у пројектима који су релевантни за њихов професионални развој
 12. подржавање свих активности секције школе „Машинци“
 13. континуирано спровођење саветодавног рада са ученицима и родитељима ученика о њиховом каријерном развоју