May 3, 2017

Редовно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА АУТОМЕХАНИЧАРЕ

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

УТОРАК, 11.6.2019.                у  8.00            радионица Р2

 ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

Комисија:

1. Седлан Милан

 1. Калаба Илија
 2. Ковачевић Ратко

______________________________________________________

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ИНСТАЛАТЕРА,

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

УТОРАК, 11.6.2019.             у  12.30            радионица Р14 

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

Комисија:

1. Љепоја Анђелка

 1. Ашоња Јован
 2. Калопер Слободан

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА БРАВАРЕ-ЗАВАРИВАЧЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК, 10.6.2019.             од  8.00            по фирмама 

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

Комисија:

1. Табаковић Наталија

 1. Рогић Младен
 2. Радојчић Славо
 3. Јанков Александар
 4. Јоксимовић Никола
 5. Представник фирме

 

УТОРАК, 11.6.2019.  у  8.00   по фирмама и у радионици 6

 • ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА- ЗАВАРИВАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА
 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА-МАШИНБРАВАР

Комисија:

1. Радојчић Славо

 1. Јанков Александар
 2. Јоксимовић Никола

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

УТОРАК, 11.6.2019.                                         у 14.30           

 

Матурски део испита из српског језика и књижевности ученици четвртих разреда радиће у кабинетима школе према следећем распореду:

 

– каб. 206 – одељење: 404

Дежурни професори: Војводић Светлана, Хрубења Марија

– каб. 204 – одељење :401, 402

Дежурни професори: Бајић Карановић Милица, Гагић Сања

– каб. 205 – одељења: 403

Дежурни професор: Радоњић Нада, Јасна Ожеговић

ПРАКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

ПОНЕДЕЉАК, 10.6.2019.                                 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА РУЧНО ИЛИ АУТОМАТСКИ И ОБРАДА РАДНОГ ПРЕДМЕТА НА CNC МАШИНИ – одељење 401, 402        у 8.00       каб. 213

 Комисија:

1. Живковић Весна

 1. Станојевић Ненад
 2. Тепавац Рајка
 3. Шипка Бранко

 

ПОНЕДЕЉАК, 10.06.2019.                   у 10.00        радионица Р2

 • МОТОРНА ВОЗИЛА
 • МОТОРИ СУС-одељење 403

Комисија:

1. Седлан Милан

 1. Крајишник Стеван
 2. Тамаш Татјана

ПОНЕДЕЉАК, 10.6.2019.                     у 10.00       радионица Р12

 • ФПС-одељење 404 (А.Војновић, Ж. Пеце Андерла)

Комисија: 1

1. Рогић Младен

 1. Тепавац Рајка
 2. Граховац Зоран

ПОНЕДЕЉАК, 10.6.2019.                     у 11.00             каб. 209

 • РОБОТИ
 • ФПС- одељење 404

Комисија:

1. Граховац Зоран

 1. Тепавац Рајка
 2. Рогић Младен

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 10.00                          каб. 314 

 • ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КУ МАШИНЕ- одељење 401, 402

Комисија:

1. Шипка Бранко

 1. Растовић Зоран
 2. Табаковић Наталија

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 10.00                          каб. 209

 • АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФПС одељење 402

Комисија:

1. Граховац Зоран

 1. Миловановић Тања
 2. Бурмаја Биљана

 

СРЕДА, 12.6.2019.                     у 10.00                             каб. 307

 • МАТЕМАТИКА– одељење 403

Комисија:

1. Тамаш Татјана

 1. Тутић Владимир
 2. Грбић Ружица

 

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 10.00                          каб. 306

 • МАТЕМАТИКА– одељење 404

Комисија:

1. Маричић Каја

 1. Илинка Обрадов
 2. Деспотов Јелена

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 10.00                        каб. 302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ-одељење 403

Комисија:

1. Крајишник Стеван

 1. Седлан Милан
 2. Топић Радивоје

 

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 12.00                         каб. 209

 • РОБОТИ-одељење 404

Комисија:

1. Граховац Зоран

 1. Љепоја Анђелка
 2. Радојчић Славо

 

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 14.10                радионица Р12

 • ФПС-одељење 404

Комисија:

1. Граховац Зоран

 1. Тепавац Рајка
 2. Рогић Младен

 

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 10.00             каб. 117

 • ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ-одељење 404

Комисија:

1. Петровић Гордана

 1. Хрубења Марија
 2. Гагић Сања

 

СРЕДА, 12.6.2019.                        у 10.00             каб. 308

 • КОНСТРУИСАЊЕ-одељење 404

Комисија:

1. Медојевић Бранислав

 1. Костић Зоран
 2. Рогић Младен

 

Напомена: На завршне и матурске испите излазе само ученици који немају поправне испите!