ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРОТИВ ЕПИДЕМИЈЕ “COVID-19”

На основу дописа министарства просвете (можете га преузети овде: Dopis Preventivne mere protiv COVID19) 

обавештавамо ученике које су то превентивне мере које можете предузети