Четворогодишњи образовни профили

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.

 

SLIKA 1 Tehnicar za Kompjutersko Upravljanje CNC CETVOROGODISNI

 

Прочитај више


Техничар за роботику

Ученици овог образовног профила кроз четворогодишње школовање стичу основна знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.

 

TZR 4

 

Прочитај више

Машински техничар моторних возила

Машински техничар моторних возила јесте образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији и одржавању, као и о основним елементима амортизације.

 

SLIKA 4 Masinski Tehnicar Motornih Vozila CETVOROGODISNJI

 

Прочитај више


Техничар грејања и климатизације

Образовни профил Техничар грејања и климатизације оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање грејних, климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и постројења.

 

SLIKA 2 Tehnicar Grejanja i Klimatizacije CETVOROGODISNЈI

 

Прочитај Више

Машински техничар за компјутерско конструисање

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за техничарима машинске струке

 

MTZKK Slike 1

 

Прочитај више


1