3. маја, 2017

Металоглодач – специјалиста

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:МЕТАЛОГЛОДАЧ – СПЕЦИЈАЛИСТА

А. Заједнички предмети за подручје рада

  1. Мерење и контролисање
  2. Хидрауличке, пнеуматске и електричне конпоненте
  3. Организација производње

Б. Стручни предмети

  1. Машине алатке за обраду глодањем
  2. Алати и прибори за глодање
  3. Аутоматизовани обрадни системи
  4. Практична настава