1. августа, 2020

Месечни календар

ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА РАДА ЗА AВГУСТ

Ш.Г. 2019/20. АВГУСТ

 

6 – 8.  Ванредни ученици подносе пријаве за полагање испита.

17 – 20. Испити.

  1. 20. Седница Наставничког већа у 900 часова.

 

  1. 21. Седнице Oдељењских већа у 800.

Одељењске старешине подносе пријаве за ученике својих одељења који излазе на завршни или матурски испит (пријаве предати на седници одељењског већа).

Прва седница Испитног одбора за матурски испит и завршни испит у 900 часова.

Извлачење задатака за практични део матурског рада  у 930 ч.

Извлачење задатака за завршни испит за ученике који праксу обављају у школској радионици и за ученике који праксу обављају у предузећима и приватним радионицама у 930 часова.

 

до 21. Ванредни ученици подносе пријаве за полагање завршних и матурских испита

 

24 – 25. Израда практичног рада за завршни испит (важи и за ученике у школским

радионицама и за ученике у предузећима).

Израда матурског практичног рада.

 

  1. 26. Подела сведочанстава ученицима завршних разреда.

Предаја матурских практичних и завршних радова по договору са предметним  професором.

Усмена одбрана завршног рада.

Усмена одбрана матурског практичног рада.

 

  1. 27. Друга седница Испитног одбора за матуру у 800.

Матурски писмени задатак из српског језика и књижевности 815 – 1115 часова.

 

  1. 28. Усмени испит из изборног предмета.

 

  1. 28. Трећа седница Испитног одбора за матурски испит и друга седница Испитног одбора за завршни испит у 1400 часова.

 

  1. Подела диплома матурантима по договору са одељењским старешином.

            Упис поноваца. Поновце уписује посебна комисија од 800 до 1100.

 

СЕПТЕМБАР

 

1.9.   Пријем и упис ученика у школској 2020/2021. години од  8 сати по посебном распореду (ЧОС држи одељењски старешина), наставља се настава по распореду часова.