May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  И ДОПУНСКИХ  ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.2.2020.                                   у  10.45                       каб. 303

 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (разред ЗАВ,2.раз)

          Комисија: 1.  Сања Миловановић

 1.  Раде Вучковић
 2.  Анђелка Љепоја

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.2.2020.                             у    14.10                  радионица Р9

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА  (1.разред ОМО-допунски 205)

           Комисија: 1. Никола Јоксимовић

                             2. Васа Вујковић

                             3. Душан Чолак

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.2.2020.                                   у  14.10                    хала

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (2.разред ТКУ)

            Комисија: 1. Слободан Калопер

 1. Зоран Станар
 2. Душана Ђорђевић

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.2.2020.                                   у  15.00                       каб. 216

-ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ  ( 2.разред ТКУ)

 Комисија:  1.Раде Вучковић

                    2.Бранко Шипка

                    3.Ивана Совиљ

 

УТОРАК, 25. 2.2020.                                       у 11.35                       фис.сала 2

 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (3.разред МТКК,2.разред АМЕ)

          Комисија:  1. Јелена Деспотов

 1. Драган Мушкиња
 2. Срђан Обрадовић

 

УТОРАК, 25. 2.2020.                                              у 15.00                         каб.303

 • АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА ГЛОДАЊЕ (МЕТАЛОГЛОДАЧ специјалиста)

          Комисија: 1. Младен Рогић

 1.  Наталија Табаковић
 2.  Бранко Шипка

 

УТОРАК, 25. 2.2020.                                     у 10.45                  радионица Р2

 • КОНСТРУКЦИЈА ВОЗИЛА (АЛИ специјалиста)

          Комисија: 1.Милан Седлан

                             2.Сања Гагић

                            3.Рајка Тепавац

 

УТОРАК, 25. 2.2020.                                            у  14.10                     каб. 207

 • МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ)

(2.разред МТМВ,1.разред ТРОБ 204-допунски,1раз АМЕ 207 –допунски,2.разред АМЕ,3.разред АЛИ)

    Комисија: 1Илинка Обрадов

       2.Каја Маричић

       3.Татјана Тамаш

 

УТОРАК, 25.2.2020.                                            у  9.55                     каб. 107

 • ФИЗИКА (1.разред МТМВ,2.разред ТКУ)

      –    ТЕХНИЧКА ФИЗИКА  (1.разред  АМЕ –допунски 207, 1.разред ЗАВ)

           Комисија:  1. Станко Мандић

 1.  Вук  Маровић
 2.  Душана Ђорђевић

 

УТОРАК, 25.2.2020.                                              у 8.00                        каб.104

 • ИСТОРИЈА (2.разред МТМВ,2.разред ТКУ)

     Комисија: 1. Ружица Грбић

                         2.Данијела Ковачевић

                         3. Илинка Обрадов

 

УТОРАК, 25.2.2020.                                   у  8.00                    радионица Р6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (3.разред ИНСТ)

           Комисија: 1. Александар Јанков

 1. Славо Радојчић
 2. Слободан Калопер

 

УТОРАК, 25.2.2020.                                  у  9.55                                каб.104

 • МАШИНЕ,АЛАТКЕ ЗА ОБРАДУ СТРУГАЊЕМ (МЕТАЛОСТРУГАР специјалиста)

           Комисија: 1. Драган Дукић

 1.  Ивана Влајков
 2.   Сима Пастор

 

СРЕДА, 26.2.2020.                                     у 8.00                               каб. 206

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ПИСМЕНИ)

(3.разред МТКК, 3.разред АЛИ)

    Комисија:  1. Светлана Војводић

 1. Нада Радоњић
 2. Сања Станковић

 

СРЕДА, 26.2.2020.                                     у    14.10                        каб.102

 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

( 1.разред ЗАВ,1.разред АМЕ –допунски 207)

 • БИОЛОГИЈА ( 2.разред МТМВ)

      Комисија:  1. Александра Танацковић

 1. Душана Ђорђевић
 2. Веселка Цекић

 

СРЕДА, 26. 2.2020.                                    у        9.55                    каб. 104

-ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ  (2.разред АМЕ,2.разред ТКУ)

Комисија: 1. Драган Дукић

 1. Вук Маровић
 2. Тамара Стојановић

 

СРЕДА, 26.2.2020.                                                у  15.00                     каб. 302

– АУТОМАТИЗОВАНИ ОБРАДНИ СИСТЕМИ    (МЕТАЛОСТРУГАР специјалиста)

– МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  (БРА специјалиста)

– МАШИНЕ,АЛАТКЕ ЗА ОБРАДУ ГЛОДАЊЕМ   (МЕТАЛОГЛОДАЧ специјалиста)

Комисија: 1.Весна Живковић

       2. Наталија Табаковић

       3. Младен Рогић

 

СРЕДА, 26.2.2020.                                 у  11.35                   радионица Р2 

-МАШИНЕ,АЛАТИ И УРЕЂАЈИ ЗА ОБРАДУ ЛИМА  ( АЛИ специјалиста)

Комисија: 1.Милан Седлан

                  2.Бранко Шипка

                  3.Рајка Тепавац

 

СРЕДА, 26.2.2020.                                                у 10.45                      каб. 105

 • РУСКИ ЈЕЗИК ( ПИСМЕНИ )

           (3.разред АЛИ)

           Комисија: 1. Даринка Вуловић

 1. Татјана Тамаш
 2. Златко Габрић

 

ЧЕТВРТАК, 27.2.2020.                                        у  14.10                     каб.306

 • МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ)

    (1.разред МТМВ, 1.разред 204,207 –допунски, 2.разред АМЕ,      3.разред АЛИ)

Комисија: 1. Илинка Обрадов

                  2. Каја Маричић

                  3. Татјана Тамаш

 

ЧЕТВРТАК, 27.2.2020.                                      у   12.30                        каб. 110

 • ХЕМИЈА (1.разред МТМВ,1.разред ЗАВ)
 • ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1.разред ЗАВ)

    Комисија:  1. Душана Ђорђевић

 1. Златко  Габрић
 2. Сања Гагић

 

ЧЕТВРТАК, 27.2.2020.                         у  11.35                    радионица Р2

 • МОТОРИ СУС ( 2.разред МТМВ)
 • ТЕХНОЛОГИЈА ОПРАВКЕ ВОЗИЛА ( АЛИ-СПЕЦИЈАЛИСТА)
 • ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА ( 1.разред ОМО –допунски 205)

     Комисија: 1. Милан Седлан

 1.       Драган Дукић
 2.       Младен Рогић

 

ЧЕТВРТАК, 27. 2.2020.                           у  8.50                радионица Р6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (1.разред ЗАВ,2.разред БРА)

Комисија: 1. Александар Јанков

                     2. Никола Јоксимовић

                  3. Анђелка Љепоја

 

ЧЕТВРТАК, 27.2.2020.                                        у  9.55                        каб. 109

 • ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2.разред ЗАВ)

           Комисија:   1. Грбић Нада

 1. Бранислав Медојевић
 2. Сања Миловановић

 

ЧЕТВРТАК, 27.2.2020.                   у  12.30                   радионица

 • КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА (2.разред ТКУ)

            Комисија: 1. Зоран Растовић

 1. Наталија Табаковић
 2. Анђелка Љепоја

 

ЧЕТВРТАК, 27.2.2020.                                        у  13.20                       каб.201

 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МЕТАЛНИХ И ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА (БРА специјалиста)

           Комисија: 1. Златко Габрић

                           2. Славо Радојчић

                          3. Зоран Костић

 

ПЕТАК, 28.2.2020.                                у 10.45                       каб. 206

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ)

             (3.разред МТКК, 3.разред АЛИ)

           Комисија:  1. Светлана Војводић

 1. Нада Радоњић
 2. Сања Станковић

 

ПЕТАК, 28.2.2020.                                    у  10.00                            каб.101

 • РУСКИ ЈЕЗИК ( УСМЕНИ )

           (2.разред БРА,3.разред АЛИ)

            Комисија: 1. Даринка Вуловић

 1. Татјана Тамаш
 2. Златко Габрић

 

ПЕТАК, 28.2.2020.                                                у  14.10                      каб. 203

 • МЕХАНИКА (1.разред МТМВ-допунски 203,1.разред АМЕ-допунски 207,2.разред МТМВ,2.разред ТКУ,

          Комисија: 1. Сања Гагић

                           2. Сања Миловановић

                            3. Бранислав Медојевић

 

ПЕТАК, 28. 2.2020.                                     у 12.30                 каб. 221

 • ВЕРСКА НАСТАВА (1.разред МТМВ,1.разред ЗАВ,2.разред ТКУ,3.разред ИНС,3.разред МТКК)
 • ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (2.разред ЗАВ)

            Комисија: 1. Нада Ђукановић

                            2. Снежана Золотић

                              3. Душана Ђорђевић

 

ПЕТАК, 28.2.2020.                                    у  15.00                      каб. 219

 • ИЗРАДА И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА (БРА специјалиста)
 • АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА СТРУГАЊЕ (МЕТАЛОСТРУГАР специјалиста)

           Комисија: 1. Наталија Табаковић

 1. Драган Дукић
 2. Владимир Пузић

 

ПЕТАК, 28.2.2020.                                    у  15.00                      каб. 301

 • АУТОМАТИЗОВАНИ ОБРАДНИ СИСТЕМИ (МЕТАЛОГЛОДАЧ специјалиста)

           Комисија: 1. Младен Рогић

                              2. Стеван Крајишник

                             3.Тања Миловановић