May 3, 2017

Ванредно школовање

ВАЖНО: ВАНРЕДНИ ИСПИТИ СЕ ОДРЖАВАЈУ СВАКОГ “ПАРНОГ” МЕСЕЦА У ГОДИНИ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

СРЕДА, 14.10.2020.                       у  10.00                                  каб.  207

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ПИСМЕНИ) – 2.раз.ИНС,3.раз АМЕ,3.раз.МТМВ,1.раз.ЗАВ

Комисија: 1. Милица Дебелица

                   2. Светлана Војводић

                  3. Нада Радоњић

 

СРЕДА, 14.10.2020.                       у  12.55                                 каб. 307

 • МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ) – 3.раз.АМЕ,1.раз.АМЕ

Комисија: 1. Татјана Тамаш

                  2. Владимир Тутић

                  3. Илинка Обрадов

 

СРЕДА, 14.10.2020.                       у  12.20                                 каб. 214

 • МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – 3.раз.МТКК

Комисија: 1. Сима Пастор

                  2. Бранислав Медојевић

                  3. Ивана Совиљ

 

СРЕДА, 14.10.2020.                       у  10.00                                 каб. 202

 • МЕХАНИКА – 1.раз.МТМВ
 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (БРАВАР) – 2.раз.

Комисија:  1. Сања Гагић

                  2. Наталија Табаковић

                  3. Раде Вучковић

 

СРЕДА, 14.10.2020.                       у  7.45                                    Радионица Р6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – 3.раз.ИНС

Комисија: 1. Александар Јанков

                  2. Вук Маровић

                  3. Невена Копања

 

ЧЕТВРТАК, 15.10.2020.               у  11.45                                  каб. 207

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ) – 2.раз.ИНС,3.раз АМЕ,3.раз.МТМВ,1.раз.ЗАВ

Комисија:  1. Милица Дебелица

                  2. Светлана Војводић

                  3. Нада Радоњић

 

ЧЕТВРТАК, 15.10.2020.               у  12.20                                 каб. 110

 • ХЕМИЈА – раз.МТМВ

Комисија:1. Марија Шобић

                  2. Душана Ђорђевић

                 3. Јасмина Гавранић

 

ЧЕТВРТАК, 15.10.2020.               у  11.45                                  каб. 203

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА – 3.раз.АМЕ,4.раз ТКУ
 • ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ – АЛИ-специјалиста,ИНС.ГРЕЈАЊА И КЛИМ.-специјалиста,АМЕ- специјалиста

Комисија:1. Александра Ђукић

                  2. Раде Вучковић

                 3. Драган Дукић

 

ЧЕТВРТАК, 15.10.2020.               у  10.00                                 каб. 102

 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ – 1.раз.ЗАВ

Комисија:1. Златко Габрић

                  2. Вања Видовић

                 3. Анђелка Љепоја

 

ЧЕТВРТАК, 15.10.2020.               у  12.20                                  Радионица Р14          

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – 3.раз.АЛИ

Комисија:1. Ратко Ковачевић

                  2. Милан Седлан

                 3. Зоран Станар

 

ПЕТАК, 16.10.2020.                       у  12.20                                 каб. 307

 • МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ) – 3.раз.АМЕ,1.раз.АМЕ

Комисија: 1. Татјана Тамаш

                  2. Владимир Тутић

                  3. Илинка Обрадов

 

ПЕТАК, 16.10.2020.                       у  12.55                                  каб. 107

 • ФИЗИКА – 1.раз.МТМВ
 • ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – 1.раз.АМЕ

Комисија:  1. Станко Мандић

                    2. Звездан Живановић

                   3. Ивана Совиљ

 

ПЕТАК, 16.10.2020.                                    у  11.45                     каб. 104

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – 2.раз ИНС
 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ – 1.раз.ЗАВ

Комисија:1. Драган Дукић

                 2. Ивана Влајков

                 3. Јелена М.Ловре

 

ПЕТАК, 16.10.2020.                                    у  10.35                     Радионица Р2

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (АУТОМЕХАНИЧАР)- 3.раз.

Комисија: 1. Милан Седлан

                2. Весна Живковић

                3. Невена Копања

 

 

ПЕТАК, 16.10.2020.                                    у  9.10                       каб. 108

 • ГЕОГРАФИЈА – 1.раз.ЗАВ

Комисија: 1.Ивана Јовичић

          2. Димитрије  Крнета

          3. Марија  Хрубења

 

ПЕТАК, 16.10.2020.                                  у  12.55                     каб.303

 • ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА – 3.раз.МТМВ,3.раз.МТКК
 • ХИДРАУЛИЧКЕ,ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ – АЛИ специјалиста,ИНСТ.ГРЕЈАЊА И КЛИМ.специјалиста,АМЕ специјалиста

Комисија: 1.Сања Миловановић

                   2.Нада Грбић

                  3.Ружица Грбић

 

ПЕТАК, 16.10.2020.                                    у  12.20                     Радионица Р17

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – 2.раз.БРА

Комисија: 1.Александар Јанков

           2. Анђелка Љепоја

           3. Васа Вујковић

 

ПОНЕДЕЉАК, 19.10.2020.                      у  9.10                         каб.320

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (ИНСТАЛАТЕР) – 2.раз
 • ТЕРМОДИНАМИКА – 3.раз.МТКК

Комисија:1. Вук Маровић

                  2. Звездан Живановић

                 3. Јелена М.Ловре

 

ПОНЕДЕЉАК, 19.10.2020.                      у  10.00                 Радионица Р14

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – 3.раз.АМЕ

Комисија:1. Илија Калаба

                  2. Милан Седлан

                 3. Анђелка Љепоја

 

ПОНЕДЕЉАК, 19.10.2020.                      у  10.00                  каб.109

 • ИСТОРИЈА – 1.раз.ЗАВ
 • ВЕРСКА НАСТАВА – 3.раз.АЛИ,1.раз.МТМВ

Комисија:1. Ружица Грбић

                  2. Нада Ђукановић

                 3. Данијела Ковачевић

 

ПОНЕДЕЉАК, 19.10.2020.                      у  12.55                 каб.302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ – АМЕ-специјалиста,АЛИ-специјалиста,ИНС.ГРЕЈ.И КЛИМ.специјалиста

Комисија:1. Стеван Крајишник

                     2. Раде Вучковић

                    3. Сања Гагић

 

ПОНЕДЕЉАК, 19.10.2020.                      у  11.10                 каб.110

 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – 1.раз.АМЕ

Комисија: 1. Александра Танацковић

                   2. Вања Видовић

                  3. Јелена Поповић