3. маја, 2017

Бравар Заваривач

Бравар Заваривач

Објављено среда, 11 мај 2016 13:20
Будући средњошколци и средњошколке,

Уколико се још увек нисте одлучили коју школу и образовни профил ћете изабрати за наставак свог школовања, обавештавамо вас да ове године наша машинска школа нуди модернизован трогодишњи занатско-технички профил бравар-заваривач – шифра профила JBNS SH 3D22S.

Већи обим и квалитетнија практична настава

Школовање за овај профил реализује се по кооперативном моделу образовања и има бројне предности:

• Повећан обим и унапређен квалитет практичне наставе у компанијама

• Боље шансе за запослење по завршетку школовања

• Стицање знања и вештина за покретање сопственог бизниса

Уколико се одлучите за овај образовни профил, практична знања и вештине, већ од друге године школовања, стицаћете у компанији, кроз обуку на савременим машинама и уз подршку ментора/инструктора који су квалификовани за рад са младима. Овакав начин обуке оспособљава вас да одмах по завршетку школовања самостално обављате посао за који сте се три године припремали. Осим тога, практичном наставом која се реализује у реалним радним условима, поред вештина, стичете и велико искуство кроз сарадњу са старијим колегама.

Профил бравар-заваривач, школује вас за занимања која имају велики потенцијал за запошљавање јер су послодавцима потребни кадрови ових струка. То значи да ћете, уколико завршите овај профил, повећати своје шансе да се по завршетку школовања запослите у некој од домаћих или страних компанија. Такође, кроз предмет предузетништво, имаћете прилику да стекнете знања и вештине које вас оспособљавају да, уколико желите, отпочнете сопствени бизнис.