Задаци тима

Задаци чланова Тима за заштиту деце/ученика од насиља су да:

 

·         Тим предлаже, планира и израђује Програм заштите деце од насиља. координира израду и реализацију програма заштите ученика од насиља (превентивне и интервентне активности);

·         Укључује у програм заштите ученике, родитеље, наставнике и остале запослене у установи.

·         Укључује у свој рад представнике Ученичког парламента, Вршњачког тима за превенцију насиља, представнике ученика.

·         Сарађује са стручњацима из других релевантних установа у локалној заједници, ради свеобухватне заштите деце од насиља.

·         Планира и учествује у реализацији обука са циљем развоја компетенција

           потребних за превенцију насиља.

·         Прати реализацију стручног усавршавања запослених у области превенције насиља.

·         Континуирано истражује појаве насилног понашања међу децом и над децом, активноукључује младе у истраживања.

·         Учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима и процедурама услучајевима сумње или дешавања насиља.

·         Прикупља документацију, води евиденцију и обезбеђујезаштиту поверљивости података.

·         Организује и промовише активности установе,сарађује са другим установама, учествује у пројектима, конкурсима.

·         Прати и вреднује ефекте предузетих мера

·         Извештава стручна тела и органе управљања

·         Припрема план наступа установе пред јавношћу и медијима

 

 

Број Посетилаца

196246
ДАНАСДАНАС10
ЈУЧЕЈУЧЕ105
ОВЕ_НЕДЕЉЕОВЕ_НЕДЕЉЕ411
ОВОГ_МЕСЕЦАОВОГ_МЕСЕЦА1198
ДО_САДАДО_САДА196246
Statistik created: 2018-12-14T00:26:15-05:00
Гости на сајту 2