Списак професора СМШ

Ред.

бр.

 

  Име и презиме

 

  Радно место

1.

 Ашоња Јован

 Наставник практичне наставе

2.

 Бајић Карановић Милица

 Наставник српског језика и књижевности

3.

 Басарић Петар

 Наставник практичне наставе

4.

 Баклаић Зорана

 Школски педагог

5.

 Бурмаја Драча Биљана

 Наставник устава и права грађана и грађанског васпитања

6.

 Влајков Ивана

 Наставник машинске групе предмета

7.

 Војводић Светлана

 Наставник српског језика и књижевности

8.

 Гавранић Јасмина

 Наставник енглеског језика

9.

 Гагић Сања

 Наставник машинске групе предмета

10.

 Гојковић Слободан

 Наставник машинске групе предмета

11.

 Граховац Зоран

 Наставник машинске групе предмета

12.

 Грбић Нада

 Наставник електротехнике

13.

 Дакић Ана

 Наставник машинске групе предмета

14.

 Деспотов Јелена

 Наставник физичког васпитања

15.

 Дражић Тања

 Наставник социологије

16.

 Дукић Драган

 Наставник машинске групе предмета

17.

 Ђорђевић Душана

 Наставник хемије

18.

 Живковић Весна

 Наставник машинске групе предмета

19.

 Золотић Жарко

 Наставник филозофије и логике

20.

 Золотић Снежана

 Наставник грађанског васпитања

21.

 Јанков Александар

 Наставник практичне наставе

22.

 Јарић Љиљана

 Школски психолог

23.

 Јоксимовић Никола

 Наставник практичне наставе

24.

 Калаба Илија

 Наставник практичне наставе

25.

 Калопер Весна

 Наставник географије

26.

 Калопер Слободан

 Наставник практичне наставе

27.

 Ковачевић Ратко

 Наставник практичне наставе

28.

 Костић Зоран

 Наставник машинске групе предмета

29.

 Крајишник Стеван

 Наставник машинске групе предмета

30.

 Куљанчић Душан

 Наставник историје

31.

 Мандић Станко

 Наставник физике

32.

 Маричић Каја

 Наставник математике

33.

 Петровић Гордана

 Наставник електротехнике

34.

 Медојевић Бранислав

 Наставник машинске групе предмета

35.

 Рајиновић Живко

 Вероучитељ

36.

 Миловановић Сања

 Наставник машинске групе предмета

37.

 Миловановић Тања

 Наставник машинске групе предмета

38.

 Миљуш Љиљана

 Наставник машинске групе предмета

39.

 Обрадовић Срђан

 Наставник физичког васпитања

40.

 Мушкиња Драган

 Наставник физичког васпитања

41.

 Ожеговић Јасна

 Наставник српског језика и књижевности

42.

 Павлов Перишић Даница

 Наставник историје

43.

 Пастор Сима

 Наставник машинске групе предмета

44.

 Обрадов Илинка

 Наставник математике

45.

 Петковић Драгана

 Наставник математике

46.

 Поповић Ивановић Јелена

 Наставник енглеског језика

47.

 Пузић Владимир

 Координатор практичне наставе / Наставник машинске групе предмета

48.

 Радојчић Славо

 Наставник машинске групе предмета

49.

 Радоњић Нада

 Наставник српског језика и књижевности

50.

Тодоровић Ранко

 Наставник машинске групе предмета

51.

 Растовић Зоран

 Наставник машинске групе предмета

52.

 Рогић Младен

 Наставник машинске групе предмета

53.

 Седлан Милан

 Наставник машинске групе предмета

54.

 Станковић Душанка

 Наставник ликовне култура

55.

 Станојевић Ненад

 Наставник машинске групе предмета

56.

 Табаковић Наталија

 Наставник машинске групе предмета

57.

 Тамаш Татјана

 Наставник математике

58.

 Танацковић Александра

 Наставник биологије

59.

 Тепавац Рајка

 Наставник машинске групе предмета

60.

 Топић Радивоје

 Наставник организације рада

61.

 Тркуља Еуђенија

 Наставник енглеског језика

62.

 Трнавац Драгица

 Наставник музичке уметности

63.

 Тутић Владимир

 Наставник математике

64.

 Хрубења Марија

 Наставник рачунарства и информатике

65.

 Цекић Веселка

 Наставник географије

66.

 Старчевић Сања

 Вероучитељ

67.

 Шипка Бранко

 Наставник машинске групе предмета

68.

 Катић Ивана  Наставник географије

Ажурирано за школску 2017/2018. годину