Ванредни и Допунски ИСПИТИ Октобар 2018

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА

У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 15.10.2018.                          у  14.10                             каб.  305

 • МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ)

Механичар гасо и пнеумоен. постројења 3. раз., МТМВ-3.раз

Комисија: 1. Тутић Владимир

                  2. Петковић Драгана

                 3. Маричић Каја

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 15.10.2018.                         у  15.00                              каб. 107

 • ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (ЗАВ-1.раз)
 • ФИЗИКА (МТМВ-1.раз)
 • МЕХАНИКА (МТКК-1.раз)

Комисија:      1. Мандић Станко

            2. Миловановић Тања

           3. Тодоровић Ранко

 

ПОНЕДЕЉАК, 15.10.2018.                         у  10.45                              каб.302

 • БИОЛОГИЈА ( МТМВ -2 .раз.)

Комисија: 1.Танацковић Александра

                  2. Катић Ивана

                 3.Тамаш Татјана           

                  

ПОНЕДЕЉАК, 15.10.2018.                         у  14.10                              каб. 101

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ)- АМЕ-3.раз., ИНСТ-3.раз,
 • РУСКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ)- МТ-4.раз.

Комисија: 1. Поповић Јелена

                  2. Тркуља Еуђенија

                 3. Вуловић Даринка

 

ПОНЕДЕЉАК, 15.10.2018.                         у  11.35                              каб. 404

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (МТКК,ТКУ – 4. раз.)
 • ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (АМЕ-специјалиста)

Комисија: 1.Ђукић Александра

                  2. Медојевић Бранислав

                 3. Бурмаја Биљана

 

УТОРАК, 16.10.2018.                          у  9.55                                           каб.221

 • ВЕРСКА НАСТАВА (АМЕ, БРА,МТМВ,МАШ.ТЕХ– 2. раз.,1.раз.,4.раз.)
 • ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (ИНСТ-3. раз.)

Комисија: 1. Цвијановић Ђорђе

                  2. Бурмаја Биљана

                 3. Радоњић Нада

 

УТОРАК, 16.10.2018.                                 у  8.50                                  каб. 208

 • ИСТОРИЈА (МТМВ – 2 раз.)

Комисија:      1. Куљанчић Душан

            2. Минаковић Ненад

            3. Ожеговић Јасна

 

УТОРАК, 16.10.2018.                                 у  15.00                                  каб.302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ ( МТМВ – 4. раз. АМЕ-специјалиста)

Комисија: 1. Крајишник Стеван

                  2. Рогић Младен

                 3. Габрић Златко

 

СРЕДА, 17.10.2018.                          у  9.55                                каб. 114

 • ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХ. СИСТЕМА (ТКУ – 4.раз.)

Комисија: 1. Тепавац Рајка

                  2. Костић Зоран

                 3. Петровић Гордана

 

СРЕДА, 17.10.2018.                          у  9.55                                каб. 105

 

 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (АЛМ-1.раз)

Комисија: 1. Танацковић Александра

                  2. Тркуља Еуђенија

                 3. Радоњић Нада

 

ЧЕТВРТАК, 18.10.2018.                  у  14.10                                каб. 302

 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

(мех.гасо и пнеумоенерг. постројења-3.раз)

Комисија:      1. Крајишник Стеван

2. Шипка Бранко

           3. Пастор Сима

 

ЧЕТВРТАК, 18.10.2018.                           у  8.00                          каб.101

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ)- ИНС-3.раз.,МТМВ-3.раз,
 • РУСКИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ)- МТ-4.раз.

Комисија:      1. Поповић Јелена

                        2. Тркуља Еуђенија

                        3. Даринка Вуловић

 

ЧЕТВРТАК , 18.10.2018.                       у  12.30                   радионица Р2

 • МОТОРИ СУС (МТМВ-2.раз.)
 • ЕКСПЛОТАЦИЈА И ОДРЖ.МОТОР. ВОЗИЛА (МТМВ – 3,4 раз.)
 • ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТ. ВОЗИЛА

Комисија: 1. Седлан Милан

                  2. Крајишник Стеван

                 3. Влајков Ивана

 

ПЕТАК, 19.10.2018.                         у  13.20                               каб. 305

 • МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ)

(Механичар гасо и пнеумоенг. постројења 3. раз., МТМВ- 3.раз.)

Комисија: 1. Тутић Владимир

                  2. Петковић Драгана

                 3. Маричић Каја

 

ПЕТАК, 19.10.2018.                                   у  8.50                                   каб. 303

 • ХИДРАУЛИЧКЕ,ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛ.КОМПОНЕНТЕ

(АМЕ-специјалиста)

Комисија:      1.Миловановић Сања

2. Грбић Нада

           3.Тепавац Рајка

 

ПЕТАК, 19.10.2017.                                   у  14.10                                  каб.310

 • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (АЛМ -1.раз)

Комисија: 1. Хрубења Марија

                  2. Петровић Гордана

                 3. Грбић Нада

 

 

ПЕТАК, 19.10.2018.                          у  10.45                              каб. 209

 • АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (МАШ.ТЕХ. – 4.раз.)
 • АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ  И ФПС (ТКУ – 4.раз.)

Комисија: 1. Граховац Зоран

                  2. Совиљ Ивана

                 3. Медојевић Бранислав

 

ПЕТАК, 19.10.2018.                          у  8.50                                каб. 110

 • ХЕМИЈА (МТМВ- 1.раз.)
 • ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ЗАВ- 1раз.)
 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (МТКК-1.раз)

Комисија: 1.Ђорђевић Душана

                  2. Маровић Вук

                 3. Дакић Ана