May 12, 2020

Jавна Набавка 03 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Снабдевање електричном енергијом

ЈНМВ бр. 3/2020

Позив за јавну набавку: JN 03 3 2020 POZIV

Конкурсну документацију можете преузети овде: JN 03 3 2020 Konkursna dokumentacija

или као документ овде: JN 03 3 2020 Konkursna dokumentacija