May 5, 2017

Download

Одавде можете преузети разне корисне документе за наставу:

НОВО за шклоску 2018 – 2019 годину

Годишњи план рада

Godisnji PLAN RADA skolska 2018 2019

За шклоску 2015 – 2016 годину

1. Нове табеле за вођење ученичке евиденције, rar (24.10.2015.г.)

кликни за преузимање

напомена: табеле имате у Word / Excel 2003/2007 верзијама

2. Нови обрасци за 2015/2016.ш.г. за израду планова (без стандарда), rar

ПРЕУЗМИ

3. Нови обрасци за 2015/2016.ш.г. за израду планова (са стандарда), rar

ПРЕУЗМИ