СМШ на Сајму Образовања 2019

Учешће Средње машинске школе на сајму образовања “Путокази” 07.03.2019 до 09.03.2019.