May 11, 2020

Јавна Набавка 08 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

ЈНМВ бр. 8/2020

Позив за јавну набавку: JN 08 2020 POZIV

Конкурсну документацију можете преузети овде: JN 08 2020 Konkursna dokumentacija

или као документ овде: JN 08 2020 Konkursna dokumentacija

Ново 14.05.2020.г.

JN 08 2020 Odgovor na pitanja