May 3, 2019

Јавна Набавка 04 2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Струја

ЈНМВ бр. 4/2019

Позив за јавну набавку: JN 4 2019 Poziv Struja

Конкурсну документацију можете преузети овде: JN 4 2019 Konkursna dokumentacija STRUJA

или као документ овде: JN 4 2019 Konkursna dokumentacija STRUJA