May 8, 2017

Тим за самовредновање

Школска 2018/2019.г.

Тим за самовредновање чине:

1. Владимир Гавранић, директор школе

2. Јасмина Гавранић, професор

3. Љиљана Јарић, школски психолог

4. Зорана Баклаић, школски педагог

5. Сања Гагић, професор