May 8, 2017

Тим за инклузивно образовање

Школска 2018/2019.г.

Стручни тим за инклузивно образовање чине:

1. Љиљана Јарић, психолог школе

2. Зорана Баклаић, педагог школе

3. Снежана Золотић, педагог, професор грађанског васпитања

4. Илија Калаба, наставник практичне наставе

5. Сања Гагић, професор стручних предмета

6. Јасна Ожеговић, професор српског језика и књижевности

7. Рајка Тепавац, професор стручних предмета

8. Слободан Гојковић, професор стручних предмета

9. Ненад Станојевић, професор стручних предмета