May 8, 2017

Тим за инклузивно образовање

Школска 2018/2019.г.

Стручни тим за инклузивно образовање чине:

1. Љиљана Јарић, психолог школе

2. Зорана Баклаић, педагог школе

3. Снежана Золотић, педагог, професор грађанског васпитања

4. Илија Калаба, наставник практичне наставе

5. Сања Гагић, професор стручних предмета

6. Гордана Петровић, професор стручних предмета

7. Еуђенија Тркуља, професор енглеског језика