May 3, 2017

Техничар за компјутерско управљање

Ова врста образовног профила представља комплексно занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски управљаних машина.