May 8, 2017

Стручни тим за каријерно вођење и саветовање

Школска 2018/2019.г.

Стручни тим за за каријерно вођење и саветовање чине:

1. Љиљана Јарић, психолог школе

2. Зорана Баклаић , педагог школе

3. Владимир Пузић, помоћник директора

4. Весна Живковић, професор стручних предмета

5. Александар Јанков, наставник практичне наставе

6. Каја Маричић, професор математике

7. Ана Дакић, професор стручних предмета

8. Зоран Костић, професор стручних предмета