May 8, 2017

Стручни актив за развој школског програма

Школска 2018/2019.г.

Чланови стручног актива за развој школског програма су:

1. Владимир Гавранић, директор школе

2. Владимир Пузић, помоћник директора

3. Љиљана Јарић, школски психолог

4. Зорана Баклаић, школски педагог

5. Марија Хрубења, професор информатике

6. Весна Живковић, професор стручних предмета

7. Александар Јанков, наставник практичне наставе