May 8, 2017

Стручни актив за развојно планирање

Школска 2018/2019.г.

Чланови стручног актива за развојно планирање су:

1. Владимир Гавранић, директор школе

2. Марија Хрубења, професор

3. ВладимирПузић, помоћник директора школе

4. Младен Рогић, координатор практичне наставе

5. Љиљана Јарић, школски психолог

6. Зорана Баклаић, школски педагог

7. Бранко Шипка, професор стручних предмета

8. Сања Мијаиловић Божић, председник Школског одбора

9. Николина Васовић, председник ученичког парламента