May 3, 2017

Редовно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА ЗА СВЕ РАЗРЕДЕ ОСИМ ЗАВРШНИХ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                            у 10.00             каб.205

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ПИСМЕНИ) – 107,203,205

Комисија: 1.Милица Дебелица

 1. Нада Радоњић
 2. Светлана Војводић

4.Милица Б. Карановић

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                у 8 .00                             каб. 102

 • РУСКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ) – 205
 • НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ) – 107, 108,301

Комисија: 1. Даринка Вуловић

 1. Виолета Нинковић
 2. Еуђенија Тркуља

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                   у 11.00                         рад. Р10

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА- 203

Комисија: 1. Петар Басарић

 1. Слободан Калопер
 2. Ивана Влајков

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                   у 8.00                        фис.сала 1

 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- 203

Комисија: 1. Јелена Деспотов

 1. Драган Мушкиња
 2. Срђан Обрадовић

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                    у 9.00             каб.307 

МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ) – 203,205

Комисија: 1. Илинка Обрадов

 1. Драгана Петковић
 2. Владимир Тутић

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                   у 11.00                радионица Р17 

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – 107

Комисија: 1. Илија Калаба

 1. Ратко Ковачевић
 2. Радивоје Топић

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                   у 9.00                      каб.221 

 • ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – 301

Комисија: 1. Биљана Б.Драча

 1. Ђорђе Цвијановић
 2.  Ружица Грбић

ПОНЕДЕЉАК, 24.06.2019.                   у 9.00                      каб.303 

 • ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА – 302

Комисија: 1. Сања Миловановић

 1. Ана Дакић
 2. Нада Грбић

УТОРАК, 25.06.2019.                    у 8.00           каб. 107

 • ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – 107

Комисија: 1. Aнђелка Љепоја

 1.   Станко Мандић
 2.   Татјана Миловановић

УТОРАК, 25.06.2019.                              у 9.00                       каб. 301 

 • МЕХАНИКА- 107

Комисија: 1.Татјана Миловановић

 1. Сања Гагић
 2. Веселка Цекић

УТОРАК, 25.06.2019.                              у 9.00                           каб. 302 

 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – 205

Комисија: 1.Александра Танацковић

 1. Душана Ђорђевић
 2. Ивана Совиљ

УТОРАК, 25.06.2019.                              у 9.00                            каб. 104 

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – 203

Комисија: 1.Драган Дукић

 1. Александра Ђукић
 2. Марија Хрубења

УТОРАК, 25.06.2019.                              у 8.00                            каб. 103

 • ТЕХНОЛОГИЈА МЕТ.КОНСТРУК. И ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ – 205

Комисија: 1.Младен Рогић

 1. Наталија Табаковић
 2. Милан Седлан

СРЕДА, 26.06.2019.                             у 11.00                            каб.205

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ) – 107,203,205

Комисија: 1.Милица Дебелица

 1. Нада Радоњић
 2. Светлана Војводић
 3. Милица Б.Карановић

СРЕДА, 26.06.2019.                             у 9.00                               каб.201

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ) – 107,203,205

Комисија: 1.Јелена П.Ивановић

 1. Еуђенија Тркуља
 2. Јасмина Гавранић

СРЕДА, 26.06.2019.                             у 9.00                      радионица Р4

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕН. МАШИНАМА – 204

Комисија: 1.Јован Ашоња

 1. Слободан Калопер
 2. Петар Басарић

СРЕДА, 26.06.2019.                             у     9.00                         каб.213

 • ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КУ МАШИНЕ – 301

Комисија: 1.Ненад Станојевић

 1. Весна Живковић
 2. Сима Пастор

ЧЕТВРТАК, 27.06.2019.                              у  10.00                    каб. 307    

 • МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ) – 203,205

Комисија: 1. Илинка Обрадов

 1. Драгана Петковић
 2. Владимир Тутић

ЧЕТВРТАК, 27.06.2019.                            у 13.30                      каб. 102

 • РУСКИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ) – 205
 • НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ) – 107,108, 301

Комисија: 1. Вуловић Даринка

 1. Нинковић Виолета
 2. Еуђенија Тркуља

ЧЕТВРТАК, 27.06.2019.                           у 11.00                       каб. 308 

 • РАЧУНАРСТВИ И ИНФОРМАТИКА – 107

Комисија: 1.Нада Грбић

 1. Марија Хрубења
 2. Гордана Петровић

   ЧЕТВРТАК, 27.06.2019.                        у 11.00                       каб. 301

 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – 203,205

Комисија: 1.Стеван Крајишник

 1. Сања Миловановић
 2. Душана Ђорђевић

     ЧЕТВРТАК, 27.06.2019.                      у 8.00          радионица  Р12   

 • ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВ.МАШ. – 204

Комисија: 1.Младен Рогић

 1. Милан Седлан
 2. Драган Дукић

ПЕТАК, 28.06.2019.                                у 9.00                             каб.201

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ( УСМЕНИ) – 107,203,205                 

Комисија: 1.Јелена П.Ивановић

 1. Еуђенија Тркуља
 2. Јасмина Гавранић

ПЕТАК, 28.06.2019.                                 у 9.00                            каб.208

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ – 107  

Комисија: 1. Ана Дакић

 1. Ивана Совиљ
 2. Раде Вучковић

 

ПЕТАК, 28.06.2019.                                у   10.00                        каб.402

Комисија: 1. Веселка Цекић

 1.  Ружица Грбић
 2.  Раде Вучковић