May 3, 2017

Редовно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА АУТОМЕХАНИЧАРЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

УТОРАК, 27.8.2019.                у  8.00            радионица Р17

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

Комисија: 1. Седлан Милан

 1. Калаба Илија
 2. Ковачевић Ратко

                  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА БРАВАРЕ, БРАВАРЕ – ЗАВАРИВАЧЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

УТОРАК, 27.8.2019.                у  9.00            радионица Р6

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

Комисија: 1. Јанков Александар

 1. Табаковић Наталија
 2. Рогић Младен
 3. Радојчић Славо

                  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ У АВГУСТОСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

СРЕДА, 28.8.2019.                              у 8.15            каб. 206

 • МАТУРСКИ ДЕО ИСПИТА  ИЗ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ – одељење: 401, 403,404

Комисија: 1. Војводић Светлана

 1. Јасна Ожеговић
 2. Радоњић Нада

ПРАКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА

УТОРАК, 27.8.2019.                            у 9.00        радионица Р2

 • МОТОРИ СУС – одељење 403
 • МОТОРНА ВОЗИЛА- одељење 403

Комисија: 1. Седлан Милан

 1. Крајишник Стеван
 2. Калаба Илија

 

УТОРАК, 27.8.2019.                       у 9.00                            каб.314

 • ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА РУЧНО ИЛИ АУТОМАТСКИ И ОБРАДА РАДНОГ ПРЕДМЕТА НА CNC МАШИНИ – одељење 401  

Комисија:  1. Живковић Весна

 1. Станојевић Ненад
 2. Шипка Бранко

УТОРАК, 27.8.2019.                      у 9.00                            каб. 209

 • РОБОТИ-одељење 404

Комисија: 1. Граховац Зоран

 1. Тепавац Рајка
 2. Пастор Сима

 

ЧЕТВРТАК, 29.8.2019.                 у 9.00                             каб. 302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ – одељење 403
 • МОТОРНА ВОЗИЛА – одељење 403

Комисија: 1. Крајишник Стеван

 1.   Седлан Милан
 2. Костић Зоран

ЧЕТВРТАК, 29.8.2019.                  у 9.00                            каб. 314

 • ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КУ МАШИНЕ- одељење 401

Комисија:  1. Шипка Бранко

 1. Медојевић Бранислав
 2. Пузић Владимир

ЧЕТВРТАК, 29.8.2019.                 у 10.00                         каб. 117

-ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГ. ЈЕЗИЦИ- одељење 404

Комисија:  1. Петровић Гордана

 1. Хрубења Марија
 2. Костић Зоран

ЧЕТВРТАК, 29.8.2019.                 у 9.00                            каб. 209

-ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ – одељење 404

Комисија:  1. Граховац Зоран

 1. Тепавац Рајка
 2. Грбић Нада