May 3, 2017

Редовно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2019/2020.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА АУТОМЕХАНИЧАРЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

УТОРАК, 9.6.2020.                           радионица Р2

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА, одељење 306
 • у 8.30 (1. група 10 ученика)
 • у 11.00 (2. група 9 ученика)
 • у 13.00 (3. група 9 ученика)

Комисија:

 1. Калаба Илија
 2. Зоран Станар
 3. Милан Седлан

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА БРАВАРЕ-ЗАВАРИВАЧЕ У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

УТОРАК, 9.6.2020.     у 10.00      кабинети 108, 109, 110

 • ПИСМЕНИ ДЕО ЗАВРШНОГ ИСПИТА, одељење 305

Дежурни професори:

 1. Анђелка Љепоја
 2. Наталија Табаковић
 3. Александар Јанков

Напомена: на писменом делу испита Бравари-Заваривачи се деле у три групе.

 

СРЕДА, 10.6.2020.     у 8.00        по фирмама

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА, одељење 305

Комисија:

 1. Јанков Александар
 2. Наталија Табаковић
 3. Никола Јоксимовић
 4. Славо Радојчић
 5. Представник фирме

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОПЕРАТЕРЕ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ  У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ

 

УТОРАК, 9.6.2020.             у 8.00             радионица Р10

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА – ГЛОДАЊЕ, одељење 304 (ГЛОДАЧИ 1. ГРУПА)

Комисија:

 1. Петар Басарић
 2. Младен Рогић
 3. Представник фирме

СРЕДА, 10.6.2020.             у 9.00             радионица. Р12

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА – ГЛОДАЊЕ, одељење 304 (ГЛОДАЧИ 1. ГРУПА)

Комисија:

 1. Младен Рогић
 2. Петар Басарић
 3. Представник фирме

УТОРАК, 9.6.2020.             у 9.00             радионица Р4

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА – СТРУГАЊЕ, одељење 304 (СТРУГАРИ 1. ГРУПА)

Комисија:

 1. Јован Ашоња
 2. Бранко Шипка
 3. Представник фирме

СРЕДА, 10.6.2020.             у 9.00             кабинет 114

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА – СТРУГАЊЕ, одељење 304 (СТРУГАРИ 1. ГРУПА)

Комисија:

 1. Бранко Шипка
 2. Јован Ашоња
 3. Представник фирме

УТОРАК, 9.6.2020.             у 9.00             хала

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА – СТРУГАЊЕ, одељење 304 (СТРУГАРИ 2. ГРУПА)

Комисија:

 1. Слободан Калопер
 2. Ивана Совиљ
 3. Представник фирме

СРЕДА, 10.6.2020.             у 9.30             кабинет 213

 • МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА – СТРУГАЊЕ, одељење 304 (СТРУГАРИ 2. ГРУПА)

Комисија:

 1. Ивана Совиљ
 2. Слободан Калопер
 3. Представник фирме

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА СПЕЦИЈАЛИСИЧКОГ ИСПИТА  У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ЧЕТВРТАК, 11.6.2020.        у 8.00         кабинет 213

 • МЕТАЛОСТРУГАР специјалиста
 • МЕТАЛОГЛОДАЧспецијалиста

Комисија:

 1. Бранко Шипка
 2. Младен Рогић
 3. Весна Живковић

ЧЕТВРТАК, 11.6.2020.        у 8.00         радионица Р6

 • БРАВАР – специјалиста

Комисија:

 1. Анђелка Љепоја
 2. Драган Дукић
 3. Милан Седлан

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

УТОРАК, 9.6.2020       у 9.00

 • МАТУРСКИ ДЕО ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Ученици четвртих разреда радиће у кабинетима школе према следећем распореду:

– кабинети 102, 103, 104 – одељење: 402

Дежурни професори: Нада Радоњић, Јасмина Гавранић, Веселка Цекић.

– кабинети 202, 203, 204 – одељење :401

Дежурни професори: Јасна Ожеговић, Данијела Ковачевић, Татјана Тамаш.

– кабинети 302, 303, 304 – одељења: 403

Дежурни професори:Милица Карановић,Тања Дражић,Нада Ђукановић.

– кабинети 206, 207, 208 – одељења: 404

Дежурни професори: Светлана Војводић, Ружица Грбић, Александра Танацковић.

КОМИСИЈА:

 1. Нада Радоњић
 2. Јасна Ожеговић
 3. Светлана Војводић

Дежурни професори на ходнику:

 1. Марија Хрубења – приземље
 2. Вања Видовић – први спрат
 3. Ивана Јовичић – први спрат
 4. Срђан Обрадовић – други спрат

 

ПРАКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА

СРЕДА,10.6.2020.      кабинет 314

 • ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКОГ ПОСТУПКА РУЧНО ИЛИ АУТОМАТСКИ И ОБРАДА РАДНОГ ПРЕДМЕТА НА CNC МАШИНИ – одељење 401
 • у 9.30 (1. група 10 ученика)
 • у 11.15 (2. група 10 ученика)
 • у 13.00 (3. група 9 ученика)

Комисија:

 1. Весна Живковић
 2. Ненад Станојевић
 3. Рајка Тепавац

СРЕДА,10.06.2020.    радионица Р2

 • МОТОРНА ВОЗИЛА – одељење 402
 • МОТОРИ СУС – одељење 402
 • у 8.30 (1. група 9 ученика и 1 ВАНРЕДНИ)
 • у 11.00 (2. група 10 ученика)
 • у 13.30 (3. група 10 ученика)

Комисија:

 1. Милан Седлан
 2. Стеван Крајишник
 3. Илија Калаба

СРЕДА, 10.6.2020.     у 8.00         кабинет 214

 • КОНСТРУИСАЊЕ – одељење 403

Комисија:

 1. Сима Пастор
 2. Бранислав Медојевић
 3. Златко Габрић

СРЕДА, 10.6.2020.     кабинет 122

 • МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – одељење 403
 • у 8.45 (1. група 8 ученика)
 • у 10.45 (2. група 8 ученика)
 • у 13.45 (3. група 7 ученика)

Комисија:

 1. Бранислав Медојевић
 2. Зоран Костић
 3. Сима Пастор

СРЕДА, 10.6.2020.     кабинет 209

 • РОБОТИ – одељење 404
 • у 9.30 (1. група 8 ученика)
 • у 11.30 (2. група 8 ученика)

Комисија:

 1. Граховац Зоран
 2. Владимир Пузић
 3. Раде Вучковић

СРЕДА, 10.6.2020.     у 8.00         кабинет 314

 • ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ – одељење 404

Комисија:

 1. Владимир Пузић
 2. Ивана Совиљ
 3. Зоран Растовић

СРЕДА, 10.6.2020.     у 8.00         кабинет 117

 • ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ – одељење 404

Комисија:

 1. Гордана Петровић
 2. Зоран Костић
 3. Гагић Сања

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ЧЕТВРТАК,11.6.2020.         кабинет 213

 • ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КУ МАШИНЕ – одељење 401
 • у 9.00 (1. група 9 ученика)
 • у 11.15 (2. група 9 ученика)
 • у 13.15 (3. група 8 ученика)

Комисија:

 1. Бранко Шипка
 2. Ненад Станојевић
 3. Ивана Совиљ

ЧЕТВРТАК, 11.6.2020.        у 9.00         кабинет 219

 • ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – одељење 401
 • АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФПС – одељење 401

Комисија:

 1. Наталија Табаковић
 2. Зоран Граховац
 3. Ивана Влајков

 

ЧЕТВРТАК,11.6.2020.         кабинет 302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ – одљење 402
 • МОТОРИ СУС – одљење 402
 • МОТОРНА ВОЗИЛА – одељење 402
 • ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – одељење 402
 • у 8.30 (1. група 10 ученика)
 • у 11.30 (2. група 10 ученика)
 • у 13.30 (3. група 9 ученика)

Комисија:

 1. Стеван Крајишник
 2. Милан Седлан
 3. Раде Вучковић

ЧЕТВРТАК, 11.6.2020.        кабинет 122

 • ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА -одељење 403
 • ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ -одељење 404
 • у 8.00 (1. група 9 ученика)
 • у 10.30 (2. група 8 ученика)
 • у 13.00 (3. група 8 ученика)

Комисија:

 1. Зоран Костић
 2. Гордана Петровић
 3. Вања Видовић

ЧЕТВРТАК, 11.6.2020.        у 8.30         кабинет 117

 • КОНСТРУИСАЊЕ- одељење 404

Комисија:

 1. Бранислав Медојевић
 2. Зоран Растовић
 3. Драган Дукић

 

ЧЕТВРТАК,11.6.2020.         кабинет 209

 • ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ- одељење 404
 • РОБОТИ – одељење 404
 • у 10.00 (1. група 7 ученика)
 • у 11.45 (2. група 7 ученика)

Комисија:

 1. Владимир Пузић
 2. Зоран Граховац
 3. Зоран Растовић

ЧЕТВРТАК, 11.6.2020.        у 8.30         кабинет 309

 • МАТЕМАТИКА – одељење 404

Комисија:

 1. Илинка Обрадов
 2. Владимир Тутић
 3. Драгана Петковић

НАПОМЕНА:

 • на завршне и матурске испите излазе само ученици који немају поправне испите
 • моле се одељењске старешине да код испита код којих постоје групе поделе своје ученике према броју ученика у групи који је наведен на распореду
 • код српског језика и књижевности ученици ће се делити у групе по долазку на испит према списку ученика који ће бити истакнут на кабинетима наведеним  на распореду као и на огласној табли у холу школе.