May 3, 2017

Механичар гасо пнеумоенергетских система – специјалиста

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА – СПЕЦИЈАЛИСТА

А. Заједнички предмети за подручје рада

  1. Мерење и контролисање
  2. Хидрауличке, пнеуматске и електричне компоненте
  3. Организација производње

Б. Стручни предмети

  1. Термодинамика  и термотехника са пнеуматиком
  2. Гасо и пнеумоенергетска постројења
  3. Техника мерења и аутоматизација постројења
  4. Практична настава