May 8, 2017

Комисија за екскурзије

Школска 2018/2019.г.

Комисија за екскурзије, професори:

1. Владимир Пузић, координатор

2. Сања Гагић

3. Милица Бајић Карановић

4. Татјана Тамаш

5. Марија Хрубења

6. Александар Јанков

7. Јелана Поповић