May 3, 2017

Заваривач

Заваривач је изузетно тражено занимање.

По завршеном образовању за овај образовни профил, ученик ће бити оспособљен за:

– обављање припремних радњи за заваривање;

– извођење различитих поступака заваривања материјала и конструкција;

– наваривање материјала;

– правилно коришћење средстава заштите на раду.

После завршеног трогодишњег школовања ученици врло брзо налазе запослење

Преглед предмета и фонда часова по годинама