May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА

У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК, 8.4.2019.             у   11.35                                 каб.202

 • ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА СА МЕХАНИЗМИМА (3.раз.ТРОБ)

Комисија: 1.Гагић Сања

                  2.Тепавац Рајка

          3.Ђукић Александра

 

ПОНЕДЕЉАК, 8.4.2019.               у  15.00                                  каб.221

 • ВЕРСКА НАСТАВА

Комисија:1. Цвијановић Ђорђе

                 2.Бурмаја Биљана

                 3.Мандић Станко

 

ПОНЕДЕЉАК, 8.4.2019.              у  14.10                                  каб.305

 • МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ) АМЕ- 3.раз. МТМВ- 4.раз.

Комисија:1.Тутић Владимир

                 2.Тамаш Татјана

                 3.Маричић Каја

 

ПОНЕДЕЉАК, 8.4.2019.              у  10.45                                  каб.219

 • ТЕХНОЛОГИЈА И ИЗРАДА ЗАВАРЕНИХ КОНСТ.
 • ТЕОРИЈА И ПОСТУПЦИ ЗАВАРИВАЊА ( ЗАВ.-СПЕЦ)

Комисија:1.Табаковић Наталија

                 2.Станојевић Ненад

                 3.Растовић Зоран

 

ПОНЕДЕЉАК, 8.4.2019.               у  08.50                                  каб.207

 • ФИЛОЗОФИЈА

 Комисија:1.Золотић  Жарко

                 2.Грбић Ружица

                 3.Миловановић Тања

 

ПОНЕДЕЉАК, 8.4.2019.              у  14.10                                  радионица 6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( 3.раз.ИНС)

 Комисија:1.Јанков Александар

                 2.Љепоја Анђелка

                 3.Совиљ Ивана

 

ПОНЕДЕЉАК, 08.4.2019.                        у  10.45                                  каб.302

 • ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ВОЗИЛА ( АМЕ-спец.)
 • ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (4.раз.МТМВ)
 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (4.раз.-МТМВ)

Комисија: 1. Крајишник Стеван

 1.  Вучковић Раде
 2. Рогић Младен

 

УТОРАК, 9.4.2019.                         у  15.00                                  радионица 2 

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (2.раз-АМЕ)

Комисија: 1.Седлан Милан

 1.  Калаба Илија
 2. Рогић Младен

 

УТОРАК, 9.4.2019.                         у  10.45                                  каб. 105

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ)- 4.раз. ТКУ,МТМВ

Комисија: 1. Тркуља Еуђенија

 1. Гавранић Јасмина
 2. Мандић Станко

 

УТОРАК, 9.4.2019.                         у  12.30                                  каб.110 

 • ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРИ (ТРОБ- 3.раз.)

Комисија: 1. Грбић Нада

                  2.Медојевић Бранислав

                  3.Вучковић Раде

 

УТОРАК, 9.4.2019.                         у  11.35                                  каб.305

 • МАТЕМАТИКА ( УСМЕНИ) . АМЕ- 3.раз., МТМВ. – 4.раз.

Комисија: 1.Тутић Владимир

                 2.Тамаш Татјана

                 3.Маричић Каја

 

УТОРАК, 9.4.2019.                         у  10.45                                  каб.202 

 • ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (1.раз.ОМО-204)

Комисија: 1.Гагић Сања

                 2.Влајков Ивана

                 3.Станојевић Ненад

 

УТОРАК, 9.4.2019.                         у  14.10                                  каб.204 

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ПИСМЕНИ) МТМВ- 4.раз.

Комисија: 1.Ожеговић Јасна

                 2.Бајић Карановић Милица

                 3.Војводић Светлана

 

СРЕДА 10.4.2019.                         у  14.10                                  радионица 17 

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (АМЕ- 2. и 3.раз.4.раз.-МТМВ)

Комисија:1. Калаба Илија

 1. Ковачевић Ратко

                 3.Радојчић Славо

 

СРЕДА, 10.4.2019.                         у  9.55                                    каб.105 

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ) ТКУ,МТМВ- 4.раз.

Комисија: 1. Тркуља Еуђенија

 1. Гавранић Јасмина
 2. Мандић Станко

 

СРЕДА, 10.4.2019.                         у  12.30                                  каб.122  

 • ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ (ТРОБ- 3.раз )

Комисија: 1. Костић Зоран

 1.       Хрубења Марија
 2. Живковић Весна

 

СРЕДА, 10.4.2019.                         у  15.00                                 каб. 404 

 • ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (АМЕ-спец.,ЗАВ-спец.,Инс.Грејања и Клим.-спец)
 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (4.раз.МТМВ)

Комисија:1.Ђукић Александра

                 2.Цекић Веселка

                 3.Седлан Милан

 

СРЕДА, 10.4.2019.                         у  14.10                                 каб. 102 

 • ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ИНС-1.раз.)
 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ОМО- 1.раз.204)

Комисија: 1.Совиљ Ивана

                  2.Грбић Нада

                 3.Пастор Сима

 

СРЕДА, 10.4.2019.                         у  10.45                                 фис.сала 2 

 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (МТМВ- 4.раз.)

Комисија:1.Мушкиња Драган

                 2.Деспотов Јелена

                 3.Обрадовић Срђан

 

СРЕДА, 10.4.2019.                         у  11.35                               Р2 

 • ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (4.раз.-МТМВ)
 • МОТОРНА ВОЗИЛА (4.раз.-МТМВ)

Комисија:1.Седлан Милан

                 2.Љепоја Анђелка

                 3.Медојевоћ Бранислав

 

СРЕДА , 10.4.2019.                        у  10.45                                  каб.302 

 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (3.раз.ИНС)

Комисија: 1.Крајишник Стеван

                 2.Гагић Сања

                 3.Миловановић Тања

 

ЧЕТВРТАК, 11.4.2019.                 у  12.30.                                 каб.219 

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (БРА- 2.раз.)
 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (БРА-2.раз.)

Комисија: 1.Табаковић Наталија

                   2. Рогић Младен

                   3. Медојевић Бранислав

 

ЧЕТВРТАК, 11.4.2019.                 у  11.35                                  каб.402 

 • ГЕОГРАФИЈА (1.раз.ОМО-204)

Комисија: 1. Катић Ивана

                   2.Мушкиња Драган

                  3.Дакић Ана

 

ЧЕТВРТАК, 11.4.2019.                 у  13.20                                  каб.204

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ) МТМВ- 4.раз.

Комисија: 1.Ожеговић Јасна

                 2.Бајић Карановић Милица

                 3.Војводић Светлана

 

ЧЕТВРТАК, 11.4.2019.                 у  09.55                                  каб.303

 • ХИДРАУЛИЧКЕ,ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ (ИНС.ГРЕЈАЊА И КЛИМ.- спец)

Комисија: 1.Миловановић Сања

                 2.Грбић Нада

                 3.Станојевић Ненад

 

ПЕТАК, 12.4.2019.                         у  8.00                                    радионица 17 

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (МТМВ- 4.раз.ПУЂА ДЕЈАН)

Комисија: 1. Калаба Илија

 1.  Ковачевић Ратко
 2. Радојчић Славо