May 3, 2017

Ванредно школовање

ВАЖНО: ВАНРЕДНИ ИСПИТИ СЕ ОДРЖАВАЈУ СВАКОГ “ПАРНОГ” МЕСЕЦА У ГОДИНИ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК,1 .6.2020.                        у 9.00                           каб. 107

 • ФИЗИКА (1.раз.МТМВ,2.раз.МТМВ)
 • ТЕХНИЧКА ФИЗИКА ( 1.раз.АМЕ)
 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ ( 2.раз.АМЕ,2.раз.ЗАВ)

 Комисија: 1. Станко Мандић

 1. Вук  Маровић
 2. Драган Дукић

ПОНЕДЕЉАК, 1.6.2020.                  у    9.00                             каб. 306

 • МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ)

(1.раз.ТРОБ допунски 204,1.раз.АМЕ допунски 207,3.раз.АЛИ,3.раз.ТРОБ)

 Комисија: 1. Каја Маричић

                   2.Татјана Тамаш

                   3.Илинка Обрадов

 

ПОНЕДЕЉАК,1 .6.2020.                        у  11.00                         каб. 203

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (3.раз.БРА,3.раз.ЗАВ,4.раз.ТКУ)
 • ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (ИНСТ.ГРЕЈ.И КЛИМ.-специјалиста)

 Комисија: 1. Александра Ђукић

 1. Вања Видовић
 2. Златко Габрић

УТОРАК, 2.6.2020.                                    у  10.00                         каб. 219

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ РОФИЛА ( 2.раз.ЗАВ,3.раз.ЗАВ)
 • ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (3.раз.ТКУ)

 Комисија: 1. Наталија Табаковић

 1. Никола Јоксимовић
 2. Анђелка Љепоја

УТОРАК, 2.6.2020.                                    у  9.00                            каб. 110

 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1.раз.АМЕ допунски 207)
 • ВЕРСКА НАСТАВА ( 3.раз.ТКУ)

Комисија:  1.Душана Ђорђевић

 1.    Нада Ђукановић

           3.Александра Танацковић

 

УТОРАК, 2. 6.2020.                                    у  10.00                          радионица Р2

 • МОТОРИ СУС (2.раз.МТМВ)
 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ( 3.раз.АЛИ)
 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ ( ИНСТ.ГРЕЈ.И КЛИМ.-специјалиста)

Комисија:  1. Милан Седлан

 1. Стеван крајишник
 2. Сања Гагић

СРЕДА, 3.6.2020.                                       у 9.00                             каб. 206

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ПИСМЕНИ)

(2.раз.ЗАВ,3.раз.БРА)

 Комисија:  1. Светлана Војводић

 1. Нада Радоњић
 2. Јасна Ожеговић ( замена Сања Станковић)

СРЕДА, 3.6.2020.                                     у  9.00                            каб.306

 • МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ)

(1.раз.ТРОБ допунски 204,1.раз.АМЕ допунски 207,3.раз.АЛИ,3.раз.ТРОБ)

Комисија: 1.Каја Маричић

                  2.Татјана Тамаш

                  3.Илинка Обрадов

 

СРЕДА, 3. 6.2020.                          у        9.00                                радионица Р14

 • ПРАКТИЧА НАСТАВА (2.раз.МТМВ)

Комисија: 1. Илија Калаба

 1. Милан Седлан
 2. Никола Јоксимовић

ЧЕТВРТАК, 4.6.2020.                                           у  9.00                  каб.206

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ)

(2.раз.ЗАВ,3.раз.БРА )

Комисија: 1.Светлана Војводић

                  2.Нада Радоњић

                  3.Јасна Ожеговић ( замена Сања Станковић)

 

ЧЕТВРТАК, 4.6.2020.                                           у  9.00                   каб. 209

 • ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (4.раз.ТКУ,3.раз.ТКУ)

Комисија: 1. Весна Живковић

                  2.Рајка Тепавац

                  3.Бранко Шипка

ЧЕТВРТАК, 4.6.2020.                                           у  10.00                  каб.303

 • ХИДРАУЛИЧКЕ,ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ (ИНСТ.ГРЕЈ.И КЛИМ.-специјалиста)
 • ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (3.раз.ТКУ)

Комисија: 1.Сања Миловановић

                  2.Нада Грбић

                  3.Сања Гагић

 

ЧЕТВРТАК, 4.6.2020.                                            у    11.00                  каб.302

 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1.раз.МТМВ)
 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ( 3.раз.АЛИ,3.раз.МТКК)

Комисија:  1. Стеван Крајишник

 1. Златко Габрић
 2. Станко Мандић

ПЕТАК, 5.6.2020.                                                    у 10.00                       каб. 403

 • УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (3.раз.БРА,4.раз.ТКУ)
 • СОЦИОЛОГИЈА ( 3.раз.МТКК,3.раз.ТКУ,3.раз.ТРОБ)

 Комисија:  1. Биљана Бурмаја

 1. Тања Дражић
 2. Ружица Грбић

ПЕТАК, 5.6.2020.                                                    у 11.00                       каб. 404

 • МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ( 2.раз.ЗАВ)

 Комисија:  1. Драгица Трнавац

 1. Наталија Бошковић
 2. Ивана Јовичић

ПЕТАК, 5.6.2020.                                                    у 11.00                       каб. 117

 • МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (3.раз.ТКУ)
 • ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (3.раз ТКУ)

 Комисија:  1. Бранислав Медојевић

 1. Бранко Шипка
 2. Раде Вучковић