May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА

У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК, 17.12.2018.                          у  14.10                           каб.  304

–          МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ)

(МТМВ- 2.раз.,3.раз.,4раз.)

Комисија: 1. Петковић Драгана

2. Маричић Каја

3.Тутић Владимир

 

ПОНЕДЕЉАК, 17.12.2018.                          у  14.10                           каб.  206

–          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ПИСМЕНИ)

(БРА- 2.раз.МТ-,4раз.)

Комисија: 1. Војводић Светлана

2. Ожеговић Јасна

3. Радоњић Нада

 

ПОНЕДЕЉАК, 17.12.2018.                          у  10.45                           каб.  302

–          БИЛОГИЈА (МТМВ-2.раз)

–          ГЕОГРАФИЈА (ОМО-1.раз)

Комисија: 1. Танацковић Александра

2. Катић Ивана

3. Тамаш Татјана

 

ПОНЕДЕЉАК , 17.12.2018.                        у  14.10                            радионица 6

–          ТЕХ.ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (ЗАВ- 2.раз., БРА- 3.раз.)

–          ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ЗАВ-2.раз, БРА-3.раз)

Комисија:      1.Јанков Александар

2.Јоксимовић Никола

3.Радојчић Славо

 

УТОРАК, 18.12.2018.                               у  8.00                                 Фис.сала 2

–          ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ(АМЕ- 2.раз.)

Комисија: 1. Деспотов Јелена

2. Мушкиња Драган

3. Обрадовић Срђан

 

УТОРАК, 18.12.2018.                               у  10.45                              каб.302

–          МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ(МТМВ- 4.раз.)

Комисија: 1. Крајишник Стеван

2. Миловановић Тања

3. Шипка Бранко

 

УТОРАК , 18.12.2018.                      у  10.45                            каб. 202

–          МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ(АМЕ- 3.раз.)

–          МЕХАНИКА (МТКК-1.раз, МТМВ-2.раз)

Комисија:      1.Видовић Вања

2.Миловановић Тања

3.Крајишник Стеван

 

УТОРАК, 18.12.2018.                               у  11.35                              каб.401

–          ИСТОРИЈА(МТМВ- 2.раз.)

Комисија: 1. Грбић Ружица

2. Золотић Жарко

3. Дакић Ана

 

УТОРАК, 18.12.2018.                               у  9.55                                 радионица 17

–          ПРАКТИЧНА НАСТАВА(МТМВ- 3.раз.)

Комисија: 1. Радојчић Славо

2. Ковачевић Ратко

3. Калаба Илија

 

УТОРАК, 18.12.2018.                              у  14.10                                 каб.  206

–          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ)

(БРА- 2.раз.МТ-,4раз.)

Комисија: 1. Војводић Светлана

2. Ожеговић Јасна

3. Радоњић Нада

 

СРЕДА, 19.12.2018.                          у  9.50                                          каб.101

 

–          ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ(ИНСТ-3.раз)

–          УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (АМЕ-3.раз)

–          СОЦИОЛОГИЈА (МТМВ-3.раз)

Комисија: 1. Бурмаја Биљана

2. Дражић Тања

3. Видовић Вања

 

ЧЕТВРТАК, 20.12.2018.                          у  9.55                                радионица 2

–          МОТОРИ СУС (МТМВ-2.раз.)

–          ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (МТМВ-3. раз,4.раз.)

Комисија: 1. Седлан Милан

2. Миловановић Сања

3. Влајков Ивана

 

ЧЕТВРТАК, 20.12.2018.                          у  10.45                                           каб.403

–          ВЕРСКА НАСТАВА(ЗАВ – 2.раз.,АМЕ- 2.раз.,ЗАВ- 3.раз.,БРА- 2.раз.)

–          ЛИКОВНА КУЛТУРА(АЛИМ- 2.раз.,АМЕ- 2., БРА- 2.раз.)

–          МУЗИЧКА УМЕТНОСТ(АМЕ- 2.раз.,АЛИМ- 2.раз.,БРА- 2.раз.)

Комисија: 1. Цвијановић Ђорђе

2. Трнавац Драгица

3. Станковић Душанка

 

ЧЕТВРТАК, 20.12.2018.                          у  15.00                                          каб.107

–          ФИЗИКА (МТМВ-2.раз.)

Комисија: 1. Мандић Станко

2. Растовић Зоран

3. Вучковић Раде

 

ЧЕТВРТАК, 20.12.2018.                          у  15.00                                          каб.103

–          ТЕХ.МАШ.ОБРАДЕ НА КОНВ. МАШИНАМА (ОМО-1.раз.)

Комисија: 1. Рогић Младен

2. Калопер Слободан

3. Дакић Ана

 

ЧЕТВРТАК, 20.12.2018.                          у  11.35                              каб.122

–          РАЧУНАРИ У МАШИНСТВУ

Комисија: 1. Растовић Зоран

2. Медојевић Бранислав

3.Тепавац Рајка

 

ПЕТАК, 21.12.2018.                                у  14.10                          радионица (хала)

–          МАШ.ОБРАДА НА КОНВ. МАШИНАМА (ОМО-1.раз.)

Комисија: 1. Калопер Слободан

2. Басарић Петар

3. Ашоња Јован

 

ПЕТАК, 21.12.2018.                                у  10.45                               каб.403

–          ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА(ИНС- 3раз.,БРА- 3раз.,МТМВ- 4раз.)

Комисија: 1.Ђукић Александра

2.Поповић Ивановић Јелена

3.Медојевић Бранислав

 

ПЕТАК, 21.12.2018.                             у     13.20                                  каб. 304

–          МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ)

    (МТМВ- 2.раз.,3.раз.,4раз.)

Комисија: 1. Петковић Драгана

2. Маричић Каја

3.Тутић Владимир

ПЕТАК, 21.12.2018.                                у  11.35                                каб.302

–          ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (МТМВ-4.раз)

Комисија: 1. Крајишник Стеван

2. Рогић Младен

3. Совиљ Ивана

 

ПЕТАК, 21.12.2018.                                у  8.50                                  каб.216

–          ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ (МТ-4.раз)

Комисија: 1. Вучковић Раде

2. Сања Миловановић

3. Тепавац Рајка