May 3, 2017

Ванредно школовање

ВАЖНО: ВАНРЕДНИ ИСПИТИ СЕ ОДРЖАВАЈУ СВАКОГ “ПАРНОГ” МЕСЕЦА У ГОДИНИ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА АУТОЛИМАРЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

СРЕДА, 26.8.2020.                у  8.00                      радионица Р14

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА – АУТОЛИМАР

Комисија: 1. Славо Радојчић

 1. Милан Седлан
 2. Илија Калаба

                  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

СРЕДА, 26.8.2020.                у  8.30                       радионица Р14

 • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА – АУТОЛИМАР специјалиста

Комисија: 1. Славо Радојчић

 1. Милан Седлан
 2. Радивоје Топић

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.

 

                   ПРАКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

СРЕДА, 26.8.2020.                            у 9.00                    радионица Р2

 • МОТОРИ СУС – МТМВ

Комисија: 1. Седлан Милан

 1.   Крајишник Стеван
 2. Златко Габрић

 

          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЧЕТВРТАК, 27.8.2020.                              у 9.00               каб. 205

 • МАТУРСКИ ДЕО ИСПИТА  ИЗ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ – МТМВ

Комисија: 1. Нада Радоњић

 1. Јасна Ожеговић
 2. Светлана Војводић

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ПЕТАК, 28.8.2020.                 у 9.00                                      каб. 302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ – МТМВ

Комисија: 1. Крајишник Стеван

 1.   Милан Седлан
 2. Раде Вучковић