May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ  ИСПИТА

У ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  14.10                                  каб.  204

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (ПИСМЕНИ) – ЗАВ.1.раз.

Комисија:      1. Јасна Ожеговић

                        2. Милица Дебелица

                       3. Светлана Војводић

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  14.10                                 каб. 201

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ) – АМЕ 2.раз.

Комисија:      1. Јелена Поповић

                        2. Еуђенија Тркуља

                        3. Јасмина Гавранић

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  11.35                                 каб.320

 • ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – ЗАВ 1.раз,АМЕ 1.раз.

Комисија:      1. Вук Маровић

                        2. Зоран Граховац

                        3. Рајка Тепавац

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  8.50                                    каб. 115

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ – ЗАВ 1.раз.

Комисија:      1. Ивана Влајков

                        2. Ана Дакић

                       3. Наталија Табаковић

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  10.45                                 каб. 107

 • ФИЗИКА – МТМВ 1. раз.

Комисија:      1. Станко Мандић

                        2. Раде Вучковић

                       3. Сања Миловановић

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  8.00                                    каб. 101

 • ФИЛОЗОФИЈА – МТМВ 4.раз.

Комисија:      1. Жарко Золотић

                        2. Душана Ђорђевић

                       3. Илинка Обрадов

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  13.20                                 каб. 117

 • КОНСТРУКЦИЈА ПРИМЕНОМ РАЧУНАРА – ТРОБ 3.раз

Комисија:      1. Бранислав Медојевић

                        2. Сима Пастор

                       3. Ивана Влајков

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 14.10.2019.                      у  14.10                                 каб. 402

 • БИОЛОГИЈА – ТРОБ 1.раз. (допунски 204)
 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – АМЕ 1.раз.

Комисија:      1. Александра Танацковић

                        2. Душана Ђорђевић

                        3. Сања Гагић

 

УТОРАК, 15.10.2019.                                 у  15.00                                каб. 404

 • МУЗИЧКА УМЕТНОСТ -ТРОБ 1.раз.( допунски 204), АМЕ 2.раз.
 • ВЕРСКА НАСТАВА – МТМВ 1.раз.

Комисија:      1. Драгица Трнавац

                        2. Нада Ђукановић

                        3. Биљана Бурмаја

 

УТОРАК, 15.10.2019.                     у  15.00                      Радионица Р 17

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – АМЕ 1.раз., МТМВ 4.раз.

Комисија:      1. Илија Калаба

                        2. Ратко Ковачевић

                        3. Милан Седлан

 

УТОРАК, 15.10.2019.                     у   12.30                     Радионица  Р14

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – АЛИ 2.раз.

Комисија:      1. Ратко Ковачевић

                        2. Александар Јанков

                        3. Златко Габрић

 

УТОРАК, 15.10.2019.                     у  11.35                      каб. 209

 • ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ – ТРОБ 3.раз.

Комисија:      1. Весна Живковић

                        2. Ненад Станојевић

                        3. Зоран Костић

 

УТОРАК, 15.10.2019.                     у  14.10                      каб. 203

 • ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ – БРАВАР специјалиста

Комисија:      1. Александра Ђукић

                        2. Зоран Граховац

                       3. Драган Дукић

 

СРЕДА ,16.10.2019.                       у   14.10                   каб.110

 • ХЕМИЈА – МТМВ 1.раз. ТРОБ 1.раз.( допунски 204)
 • ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ – АМЕ 1.раз.

Комисија:      1. Душана Ђорђевић

                        2. Ивана Совиљ

                        3. Веселка Цекић

 

СРЕДА, 16.10.2019.                       у  14.10                     каб. 204

 • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ) – зав.1раз.

Комисија:      1. Јасна Ожеговић

                        2. Милица Дебелица

                        3. Светлана Војводић

 

СРЕДА, 16.10.2019.                       у  14.10                      каб. 201

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ) – АМЕ 2.раз.

Комисија:      1. Јелена Поповић

                        2. Еуђенија Тркуља

                        3. Јасмина Гавранић

 

СРЕДА, 16.10.2019.                       у  14.10                      каб. 309

 • МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ) – АМЕ 1.раз.,АЛИ 2.раз.,ТРОБ 3.раз.,МТ 4.раз.,МТМВ 4.раз.

Комисија:      1. Илинка Обрадов

                        2. Драгана Петковић

                       3. Владимир Тутић

 

СРЕДА, 16.10.2019.                       у  14.10                      каб. 402

 • ГЕОГРАФИЈА – МТМВ 1.раз. (допунски 203)

Комисија:      1. Веселка Цекић

                          2. Александра Танацковић

                         3. Тања Дражић

 

СРЕДА, 16.10.2019.                       у  15.00                      каб. 101

 • СОЦИОЛОГИЈА –  ТРОБ 3.раз.

Комисија:      1. Тања Дражић

                        2. Биљана Бурмаја

                        3. Ружица Грбић

 

СРЕДА, 16.10.2019.                       у  14.10                      Радионица Р14

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА –  ИНС 2.раз.

Комисија:      1. Ратко Ковачевић

                        2. Радивоје Топић

                        3. Анђелка Љепоја

 

ЧЕТВРТАК, 17.10.2019.               у  14.10                     каб. 102

 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ – АМЕ 1.раз.

Комисија:      1. Златко Габрић

                         2. Анђелка Љепоја

                          3. Бранко Шипка

 

ЧЕТВРТАК, 17.10.2019.                           у  9.55            каб.303

 • ХИДРАУЛИЧКЕ,ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ– БРАВАР специјалиста
 • ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – АМЕ 2.раз., ИНС 2.раз.

Комисија:      1. Нада Грбић

                        2. Сања Миловановић

                        3. Бранислав Медојевић

 

ЧЕТВРТАК , 17.10.2019.                          у  12.30         каб.122

 • ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ – ТРОБ 3.раз.

Комисија:      1. Зоран Костић

                        2. Зоран Растовић

                        3. Наталија Табаковић

 

ЧЕТВРТАК , 17.10.2019.                          у  15.00         Радионица Р2

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА– АЛИ 2.раз.

Комисија:      1. Милан Седлан

                        2. Стеван Крајишник

                        3. Тања Миловановић

 

ПЕТАК, 18.10.2019.                                   у  13.20         каб. 309

 • МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ) – АМЕ 1.раз, АЛИ 2.раз. МТ 4.раз.,МТМВ 4.раз.,ТРОБ 3.раз.    

Комисија:      1. Илинка Обрадов

                        2. Драгана Петковић

                         3. Владимир Тутић

 

ПЕТАК, 18.10.2019.                                   у  13.20         каб. 320

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – ИНС 2.раз.

Комисија:      1. Вук Маровић

                         2. Анђелка Љепоја

                         3. Драган Дукић

 

ПЕТАК, 18.10.2019.                                    у  15.00                      Радионица Р6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ЗАВ 2.раз.

Комисија:      1. Александар Јанков

                        2. Никола Јоксимовић

                       3. Слободан Калопер

 

ПЕТАК, 18.10.2019.                                   у  15.00                                  каб. 302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ – БРАВАР специјалиста

Комисија:      1. Стеван Крајишник

                        2. Милан Седлан

                        3. Душана Ђорђевић