May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ и СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ЗБОГ ПРОГЛАШЕНЕ ЕПИДЕМИЈЕ ГРИПА СВИ ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СЕ ОДЛАЖУ ЗА НЕДЕЉУ ОД 25.02 до 01.03.2019 ПО РЕДОСЛЕДУ

ПОНЕДЕЉАК, 25.2.2019.                               у  10.45                   радионица Р2

 • ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТ.ВОЗИЛА

(МТМВ-3. разред,)

Комисија:

     1. Седлан Милан

     2. Дукић Драган

     3. Растовић Зоран

 

ПОНЕДЕЉАК, 25.2.2019.                                   у  10.45                     каб. 101

 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАЖТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(аутомеханичар, заваривач-1. разред,)

Комисија:

      1. Танацковић Александра

 1. Катић Ивана
 2. Војводић Светлана

 

ПОНЕДЕЉАК, 25.2.2019.                                   у  10.45                     каб. 302

 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МЕТАЛНИХ  И ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

(заваривач-специјалиста)

Комисија:

     1.  Совиљ Ивана

 1.  Табаковић Наталија
 2.   Крајишник Стеван

 

ПОНЕДЕЉАК, 25.2.2019.                                      у 11.35                       каб. 105

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПИСМЕНИ

( МТМВ 4.разред)

Комисија:

     1. Тркуља Еуђенија

 1.   Гавранић Јасмина
 2. Бурмаја Биљана

 

ПОНЕДЕЉАК, 25.2.2019.                                    у 11.35                       каб. 205

 

 • СРПСКИ ЈЕЗИК ПИСМЕНИ

( аутомеханичар- 2.раз, инсталатер-3.раз)

Комисија:

     1. Радоњић Нада

 1.   Ожеговић Јасна
 2. Костић Зоран

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 25.2.2019.                                   у  15.00                     каб. 216

 • ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ (ТРОБ 3.разред)

Комисија:

      1. Вучковић Раде

 1. Живковић Весна
 2. Рогић Младен

 

ПОНЕДЕЉАК, 25.2.2019.                                   у 14.10                      каб. 305

 • МАТЕМАТИКА ПИСМЕНИ

(инсталатер-3.раз, МТМВ- 3.раз, МТМВ- 4.раз)

Комисија:

                  1.Тутић Владимир

                   2.Тамаш Татјана

                   3.Петковић Драгана

 

УТОРАК, 26. 2.2019.                                              у 9.55                         каб. 221

 • ВЕРСКА НАСТАВА
 • УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 (аутомеханичар-1. разред, инсталатер-3.разред, МТМВ- 4.разред)

Комисија:    

      1. Цвијановић Ђорђе

 1. Бурмаја Биљана
 2. Поповић Јелена

 

УТОРАК, 26.2.2019.                                              у 11.35                      каб. 207

 • ЛОГИКА
 • ФИЛОЗОФИЈА

 (ТРОБ-3.разред, МТ- 4.раз)

Комисија:

      1. Золотић Жарко

 1. Трнавац Драгица
 2. Грбић Ружица

 

УТОРАК, 26.2.2019.                                         у 8.00                        фис.сала Ф1

 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 (аутомеханичар-2.раз)

Комисија:

      1. Деспотов Јелена

 1. Мушкиња Драган
 2. Вучковић Раде

 

УТОРАК, 26. 2.2019.                                            у  11.35                     каб. 305

 • МАТЕМАТИКА УСМЕНИ

(инсталатер-3.раз, МТМВ- 3.раз, МТМВ- 4.раз)

Комисија:

  1.Тутић Владимир

  2.Тамаш Татјана

  3.Петковић Драгана

 

СРЕДА, 27.2.2019.                                                 у 10.45                       каб. 403

 • СОЦИОЛОГИЈА

(аутомеханичар- 2.раз, бравар-2.раз)

Комисија:

     1. Дражић Тања

 1.   Шипка Бранко
 2.   Видовић Вања

 

СРЕДА, 27.2.2019.                                                 у 14.10                       каб. 115

 • ЛИКОВНА КУЛТУРА

(аутомеханичар- 2.раз, бравар-2.раз)

Комисија:

      1. Станковић Душанка

 1.   Обрадов Илинка
 2.   Мандић Станко

 

СРЕДА, 27.2.2019.                                                 у 9.55                         каб. 205

 • СРПСКИ ЈЕЗИК УСМЕНИ

( аутомеханичар- 2.раз, инсталатер-3.раз)

Комисија:

      1. Радоњић Нада

 1.   Ожеговић Јасна
 2.   Костић Зоран

 

СРЕДА, 27. 2.2019.                                                у 8.00                         каб. 105

 • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК УСМЕНИ

 (МТМВ 4.разред)

Комисија:

      1. Тркуља Еуђенија

 1.   Гавранић Јасмина
 2. Бурмаја Биљана

 

СРЕДА, 27.2.2019.                                                у  11.35            радионица Р2

 • МОТОРНА ВОЗИЛА

(МТМВ 3. разред)

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

(аутомеханичар-3.раз)

Комисија:

      1. Седлан Милан

 1. Крајишник Стеван
 2. Миловановић Татјана

 

СРЕДА, 27.2.2019.                                                у  12.30                      каб. 404

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

(инсталатер, аутомеханичар-3.раз ,МТМВ-4.разред)

Комисија:

     1.Ђукић Александра

 1.  Хрубења Марија
 2.   Живковић Весна

 

СРЕДА, 27. 2.2019.                                               у  14.10          радионица Р17

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА

(МТМВ 4.разред)

 

Комисија:     

      1. Калаба Илија

 1.  Ковачевић Ратко
 2. Радојчић Славо

 

СРЕДА, 27.2.2019.                                                у  14.10                      каб. 302

 • КОНТРОЛА ИСПИТИВАЊА ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

(бравар специјалиста)

Комисија:     1.Крајишник Стеван

                        2.Седлан Милан

                        3.Растовић Зоран

 

ЧЕТВРТАК, 28.2.2019.                                        у  8.00                       каб. 103

 • ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА

(бра-зав. 1.разред допунски)

Комисија:

      1. Костић Зоран

 1. Пузић Владимир
 2. Дакић Ана

 

ЧЕТВРТАК, 28. 2.2019.                                       у  14.10          радионица Р15

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (општа машинска пракса)

(заваривач 1.разред)

Комисија:      1.Јоксимовић Никола

                         2.Басарић Петар

                         3.Ашоња Јован

 

ЧЕТВРТАК, 28.2.2019.                                        у  9.55                        каб. 303

 • ХИДРАУЛИЧКЕ ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ

(инс.грејања и климатизације-специјалиста)

 • ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА ( МТМВ – 3.раз.)

Комисија:     1.Миловановић Сања

                        2.Грбић Нада

                        3.Станојевић Ненад

 

ЧЕТВРТАК, 28.02.2019.                                      у  12.30                      каб. 302

 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

(бравар – 2.раз. троб.- 3.раз.)

Комисија:

      1. Крајишник Стеван

 1. Табаковић Наталија
 2.   Тепавац Рајка

 

ПЕТАК, 01.3.2019.                                                у  14.10                      каб. 103

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА( инсталатер- 3.раз.)
 • ТЕРМОДИНАМИКА (МТМВ – 3.раз.)

Комисија:

      1. Љепоја Анђелка

 1.  Станојевић Ненад
 2.   Тепавац Рајка

 

ПЕТАК, 01.3.2019.                                                у  11.35                      каб. 302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ

(инс.грејања и климатизације-специјалиста)

Комисија:

      1. Крајишник Стеван

 1.  Видовић Вања
 2.  Габрић Златко

 

ПЕТАК, 01.3.2019.                                                у  12.30                      каб. 302

 • ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

(бравар-специјалиста)

Комисија:

      1. Крајишник Стеван

 1.  Табаковић Наталија
 2.   Миловановић Татјана