May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА

У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                              у   8.00                       фис. сала Ф1

 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (3.раз-ТРОБ, 3.раз-ИНСТ)

Комисија: 1. Деспотов Јелена

 1.  Мушкиња Драган
 2. Обрадовић Срђан

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                          у   9.00                                   каб.308

 • КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА И ПРИБОРА (4.раз-МТ)

Комисија: 1. Пастор Сима

 1. Костић Зоран
 2. Влајков Ивана

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                          у   9.00                                   каб.303

 • ХИДРАУЛИЧКЕ, ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ (аутомеханичар специјалиста)
 • ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ( 2.раз.БРАВАР, 2.раз.АЛМ)

Комисија: 1. Миловановић Сања

 1. Грбић Нада
 2. Дакић Ана

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                        у   8.00                                   каб.201

 • УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ (инсталатер грејања и климатизације- специјалиста)

Комисија: 1. Радојчић Славо

 1. Шипка Бранко

          3.Станојевић Ненад

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                       у  10.00                                каб.205

-СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ- (ПИСМЕНИ )

     ( 2. раз-АМЕ, 3.раз-ТРОБ, 4. раз-ТКУ и МТМВ)

Комисија: 1. Радоњић Нада

                  2.Војводић Светлана

                 3.Дебелица Милица

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                    у   9.00                          Радионица Р6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (3. раз-МЕХ. ГАСО И ПНЕУМ. ПОСТРОЈЕЊА)

Комисија: 1.Стева Бугарин

 1. Јоксимовић Никола
 2. Јанков Александар

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                      у  10.00                       радионица Р6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (1. раз-ИНСТ)
 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (2. и 3. раз-БРА)

Комисија: 1.Јанков Александар

                  2.Јоксимовић Никола

                 3.Калаба Илија

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                у  11.00                           радионица Р17

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (3. раз-АМЕ)

Комисија: 1.Калаба Илија

                  2.Ковачевић Ратко

                 3.Топић Радивоје

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                   у  9.00                                 каб.221

 • ВЕРСКА НАСТАВА (2.раз-АМЕ и БРА, 3.раз-АМЕ, 4 раз.-МТМВ)
 • ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (1.раз-ЗАВ, 4.раз.-МТМВ )
 • УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (3.раз-ИНСТ.)

Комисија: 1. Цвијановић Ђорђе

 1. Бурмаја Драча Биљана
 2. Грбић Ружица

 

ПОНЕДЕЉАК, 24.6.2019.                   у  9.00                                каб.213     

 • ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (4.раз-ТКУ)

Комисија:1.Тепавац Рајка

                 2.Шипка Бранко

                 3.Станојевић Ненад

 

УТОРАК, 25.6.2019.                                 у   9.00                       каб.302

 • ОСНОВЕ КОНСТРУИСАЊА (2.раз-БРАВАР)

Комисија: 1. Крајишник Стеван

 1. Костић Зоран
 2. Медојевић Бранислав

 

УТОРАК, 25.6.2019.                                 у  9.00                         каб.304

 • МАТЕМАТИКА (ПИСМЕНИ)

( 2.раз-БРА, 3.раз-ИНСТ,4. раз-МТКК, МТМВ)

Комисија: 1. Тутић Владимир

 1. Тамаш Татјана
 2. Обрадов Илинка

 

УТОРАК, 25.6.2019.                          у  9.00                      радионица Р2

-ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (2.раз-ЗАВ, 2.раз-АМЕ, 2.раз-БРА, 3.раз.АМЕ)

Комисија: 1. Рогић Младен

 1. Табаковић Наталија
 2. Седлан Милан

 

УТОРАК, 25.6.2019.                                 у  9.00                        каб. 302

 • ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1. раз-ЗАВ)
 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ( 1.раз-ОМО-ДОПУНСКИ ИСПИТ)
 • ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1.раз-ЗАВ)

Комисија: 1. Танацковић Александра

 1. Ђорђевић Душана
 2. Совиљ Ивана

 

УТОРАК, 25.6.2019.                                 у  9.00                        каб. 301

 • МЕХАНИКА (1.раз-ИНСТ)

Комисија: 1. Миловановић Татјана

 1.       Гагић Сања
 2. Цекић Веселка

 

УТОРАК, 25.6.2019.                   у     11.00                         радионица Р2

 • МОТОРНА ВОЗИЛА (4 раз. МТМВ)
 • ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (4 раз. МТМВ)

Комисија: 1. Седлан Милан

 1. Крајишник Стеван
 2. Радојчић Славо

 

СРЕДА, 26.6.2019.                        у  9.00                                    каб.201

-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- ( ПИСМЕНИ )-(3.раз-ТРОБ, 4. раз- МТМВ)

Комисија: 1. Поповић Јелена

 1. Гавранић Јасмина
 2. Тркуља Еуђенија

 

СРЕДА, 26.6.2019.                    у       11.00                            каб.205

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (УСМЕНИ)

 (2. раз-АМЕ, 3.раз-ТРОБ, 4. раз-ТКУ и МТМВ)

Комисија: 1. Радоњић Нада

 1. Војводић Светлана
 2. Дебелица Милица

 

СРЕДА, 26.6.2019.                          у  9.00                                  каб.  302      

 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (2. раз -АЛИМ, 3. раз-ИНСТ)

Комисија:1. Крајишник Стеван

 1. Миловановић Сања
 2. Радојчић Славо

 

ЧЕТВРТАК, 27.6.2019.             у  9.00                                      каб.304

 • МАТЕМАТИКА (УСМЕНИ)

( 2.раз-БРА, 3.раз-ИНСТ, 4. раз-МТКК, МТМВ)

Комисија: 1. Тутић Владимир

 1. Тамаш Татјана
 2. Обрадов Илинка

 

ЧЕТВРТАК, 27.6.2019.                     у  8.00                              каб.201

 • АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (инсталатер грејања и климатизације- специјалиста)

Комисија: 1. Радојчић Славо

                 2.Љепоја Анђелка

 1.  Растовић Зоран

 

ЧЕТВРТАК, 27.6.2019.                       у  9.00                            каб.302

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (4 раз.-МТМВ)

Комисија: 1. Крајишник Стеван

                  2.Седлан Милан

                  3.Миловановић Тања

 

ПЕТАК, 28.6.2019.                   у  11.00                                 каб.101

 • ФИЛОЗОФИЈА (4.раз-МТМВ)

Комисија: 1. Золотић Жарко

 1. Катић Ивана
 2. Дражић Тања

 

ПЕТАК, 28.6.2019.                       у  9.00                                 каб.104

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (2.раз-АЛИМ)

Комисија: 1. Дукић Драган

 1. Радојчић Славо
 2. Ковачевић Ратко

 

ПЕТАК, 28.6.2019.                  у  9.00                             каб.201 

-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- ( УСМЕНИ )-(3.раз-ТРОБ, 4. раз- МТМВ)

Комисија: 1. Поповић Јелена

 1.       Гавранић Јасмина
 2. Тркуља Еуђенија

 

ПЕТАК, 28.6.2019.                         у  9.00                          каб. 102

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (3.раз-ИНСТ, 4. раз-МТКУ, 4.раз-МТМВ)

Комисија: ..1.Ђукић Александра

 1. Граховац Зоран
 2. Медојевић Бранислав

 

ПЕТАК, 28.6.2019.                              у  9.00                         каб.302

 • ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ( 4. раз- МТМВ)

Комисија: 1. Крајишник Стеван

 1. Дукић Драган
 2. Гагић Сања

 

ПЕТАК, 28.6.2019.                                у  8.00                        каб. 102

 • ТЕХНОЛОГИЈА МОНТАЖЕ И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ (инсталатер грејања и климатизације- специјалиста)

Комисија:  1.Радојчић Славо

 1. Граховац Зоран
 2. Медојевић Бранислав