May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА АУТОМЕХАНИЧАРЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

УТОРАК, 27.8.2019.                у  8.00            радионица Р17

  • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

Комисија: 1. Седлан Милан

  1. Калаба Илија
  2. Ковачевић Ратко

                  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА БРАВАРЕ, БРАВАРЕ – ЗАВАРИВАЧЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

УТОРАК, 27.8.2019.                у  9.00            радионица Р6

  • ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА

Комисија: 1. Јанков Александар

  1. Табаковић Наталија
  2. Рогић Младен
  3. Радојчић Славо