May 3, 2017

Ванредно школовање

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА

У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

  

ПОНЕДЕЉАК, 16.12.2019.                          у  15.00                           каб.  103

 • МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ( 1.раз.ТКУ, 1.раз.МТМВ-допунски 203)

Комисија: 1. Ивана Совиљ

 1. Златко Габрић
 2. Бранко Шипка

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.12.2019.                          у  12.30                           каб.  208

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ( 1.раз.ТКУ)

Комисија: 1. Ана Дакић

 1.   Наталија Табаковић
 2. Владимир Пузић

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.12.2019.                          у     14.10                        каб. 117

 • ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА КОМПЈУТЕРСКОМ ГРАФИКОМ ( 1.раз.ТРОБ – допунски 204)

Комисија: 1. Бранислав Медојевић

 1. Зоран Растовић
 2. Станко Мандић

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.12.2019.                  у  14.10             фискултурна сала 2

 • ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (2.раз.АМЕ)

Комисија: 1. Јелена Деспотов

 1. Драган Мушкиња
 2. Срђан Обрадовић

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.12.2019.                           у  15.00                        каб.103

 • ХИДРАУЛИЧКЕ,ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ ( АЛИ.,БРА.,МЕТАЛОСТР.,МЕТАЛОГЛО.,-СПЕЦИЈАЛИСТА)

Комисија: 1. Нада Грбић

 1. Сања Миловановић
 2. Ана Дакић

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.12.2019.                     у  14.10                         радионица Р6

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (1.раз.ЗАВАРИВАЧ)

Комисија: 1. Александар  Јанков

 1. Никола Јоксимовић
 2. Слободан Калопер

 

УТОРАК, 17.12.2019.                                     у   15 .00                      каб.221

 • ВЕРСКА НАСТАВА ( 1.раз.ТКУ)

Комисија: 1. Нада Ђукановић

 1.   Биљана Бурмаја
 2.   Наталија Табаковић

 

УТОРАК , 17.12.2019.                                 у  14.10                       радионица 15

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( 1.раз.ТКУ)

Комисија: 1. Слободан Калопер

 1. Илија Калаба
 2. Душана Ђорђевић

 

УТОРАК, 17.12.2019.                                     у  15.00                        каб.305

 • МАТЕМАТИКА ( ПИСМЕНИ) – 1.раз.ЗАВ,1.раз.ТРОБ допунски 204,1.раз.АМЕ допунски 207,2.раз.БРА)

Комисија: 1. Владимир Тутић

 1. Каја Маричић
 2. Татјана Тамаш

 

УТОРАК, 17.12.2019.                                    у    14.10                      каб.102

 • ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1.раз.АМЕ -207 допунски)

Комисија: 1. Златко Габрић

 1. Драган Дукић
 2. Станко Мандић

 

УТОРАК, 17.12.2019.                                  у     14.10                    каб.203

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (3.раз.ИНСТ,4.раз.ТКУ)
 • ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (АУТОЛИМАР,МЕТАЛОСТРУГАР,МЕТАЛОГЛОДАЧ,БРАВАР -СПЕЦИЈАЛИСТА)

Комисија: 1. Александра Ђукић

 1.  Зоран Растовић
 2. Тања Миловановић

 

УТОРАК , 17.12.2019.                                  у  14.10                        каб.404

 • МУЗИЧКА УМЕТНОСТ (1.раз.МТМВ-допунски 203)

Комисија:1.Драгица Трнавац

                  2.Јелена Поповић

                 3.Ружица Грбић

 

УТОРАК, 17.12.2019.                                  у   15.00                        каб.314

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (3.раз.ЗАВАРИВАЧ)

Комисија: 1.  Наталија Табаковић

 1.  Младен Рогић
 2. Милан Седлан

 

СРЕДА, 18.12.2019.                                   у  15.00                         каб.202

 • МЕХАНИКА ( 1.раз.ТКУ, 1.раз.МТМВ – допунски 203,1.раз.АМЕ –допунски 207)

Комисија: 1. Сања Гагић

 1. Раде Вучковић
 2. Ана Дакић

 

СРЕДА, 18.12.2019.                                  у     9.55                          каб.110

 • ХЕМИЈА (1.раз.МТМВ)

Комисија: 1. Душана Ђорђевић

 1. Данијела Ковачевић
 2. Тања Миловановић

 

СРЕДА, 18.12.2019.                                  у    10.45                         каб.320

 • ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (3.разИНСТАЛАТЕР)

Комисија: 1. Вук Маровић

 1.   Бранислав Медојевић
 2.   Сима Пастор

 

СРЕДА, 18.12.2019.                                      у  14.10                          каб. 402

 • ГЕОГРАФИЈА (1.раз.МТМВ-допунски 203.1.раз.АМЕ –допунски 207)

Комисија: 1.Веселка Цекић

 1. Александра Танацковић
 2. Тања Дражић

 

ЧЕТВРТАК, 19.12.2019.                          у  12.15                             каб.305

 • МАТЕМАТИКА ( УСМЕНИ) – 1.раз.ЗАВ,1.раз.ТРОБ допунски 204,1.раз.АМЕ допунски 207,2.раз.БРА)

Комисија: 1. Владимир Тутић

                    2. Каја Маричић

                  3. Татјана Тамаш

 

ПЕТАК, 20.12.2019.                             у  14.10                           радионица Р14

 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА (1.раз.МТМВ –допунски 203,2.раз.АМЕ)

Комисија: 1. Илија Калаба

 1. Ратко Ковачевић
 2. Никола Јоксимовић

 

ПЕТАК, 20.12.2019.                                  у  15.00                             каб.107

 • ФИЗИКА ( 1.раз.МТМВ,1.раз.ТРОБ –допунски 204)
 • ТЕХНИЧКА ФИЗИКА ( 1.раз.АМЕ –допунски 207)

Комисија: 1. Станко Мандић

 1.  Вук Маровић
 2. Сања Гагић

 

ПЕТАК, 20.12.2019.                                 у  11.35                                  каб.310

 • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ( 1.раз.ЗАВ)

Комисија: 1. Марија Хрубења

 1.  Гордана Петковић
 2. Зоран Костић

 

ПЕТАК, 20.12.2019.              у  9.35  (велики одмор)             каб.110          

 • ЕКОЛИГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ( 1.раз.ТКУ, 1.раз.АМЕ-допунски 207)

Комисија: 1. Душана Ђорђевић

 1. Раде Вучковић

                  3.Татјана Тамаш

     

ПЕТАК, 20.12.2019.                                 у  15.00                               каб.302 

 • МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (3.раз.ИНСТ)
 • МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (АЛИ,МЕТАЛОГЛ.,МЕТАЛОСТР.,БРАВ-СПЕЦИЈАЛИСТА)

Комисија: 1. Стеван Крајишник

 1. Тања Миловановић
 2. Наталија Табаковић

 

ПЕТАК, 20.12.2019.                                  у  10.45                               каб.103

 • ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2.раз.БРА)

Комисија: 1. Нада Грбић

 1.   Рајка Тепавац
 2.    Бранко Шипка